A projektekről általában

Projekteket azóta terveznek és hajtanak végre emberek, amióta közösségi célokat tűznek ki. Maga a projektmenedzsment pedig nem más, mint a rendelkezésre álló erőforrások szervezésével és irányításával foglalkozó szakterület, amelynek az a célja, hogy

  • adott időkereten belül,
  • adott költségkereten belül,
  • egy meghatározott egyedi terméket vagy szolgáltatást
  • megfelelő minőségben

hozzon létre.

A projektmenedzsment első kihívása, hogy az eredményt adott, előre meghatározott korlátok figyelembevételével kell elérnie. A második, még komolyabb kihívás, hogy a projekt az előre definiált célok eléréséhez a szükséges eszközöket optimálisan és integrált módon használja fel. A projekt tehát az előre definiált célok elérése érdekében tett ésszerűen megválasztott, erőforrás (idő, pénzt, emberek, anyagok, energia, hely) felhasználással járó tevékenységek sorozata.

Az Országos Bírósági Hivatal valamennyi projektje annak érdekében jött létre, hogy az OBH Elnökének stratégiai céljait, vagy azok egyes részeit megvalósítsa, vagy megvalósítását elősegítse.

A projektek tervezése, végrehajtása, zárása, és fenntartása során fokozott figyelemmel kell lenni a bírósági szervezetrendszernek és magának az Országos Bírósági Hivatalnak a speciális szervezeti és működési sajátosságaira. A korszerű projektmenedzsment módszertanok használata mellett folyamatosan finomítjuk az alkalmazott eljárásrendjeinket, hogy azok a legjobban illeszkedjenek az előbb említett specialitásokhoz.

palyazot

Egy projekt sikeres befejezése nem jelenti azt, hogy véget érnek a projekttel kapcsolatos feladatok. Minden fejlesztés, minden kialakított eljárás, alkalmazás, stratégia, vagy országtanulmány igényli a folyamatos karbantartást. Az Európai Unió által finanszírozott projektek legtöbbjében pedig a Kedvezményezett kifejezetten vállalja, hogy a projekt során létrehozott eredményeket legalább öt éven át eredeti funkcionalitásában fenntartja.

Ezért a lezárult projektek gondozása fontos feladata a Projektirodának, amely a maximális hatékonyság érdekében az OBH érintett szervezeti egységeinek munkáját koordinálja az egyes feladatok, vállalások maradéktalan teljesítése érdekében.

A külső finanszírozásból megvalósított, illetve megvalósítás alatt álló projektjeinket az alábbi Európai Uniós, illetve egyéb források felhasználásával voltunk képesek elindítani:

ÁROP

Az Államreform Operatív Program keretében alapvetően képzéssel, oktatással, tudásmegosztással kapcsolatos célok, szervezetfejlesztéssel, illetve szervezeti stratégiák kidolgozásával kapcsolatos projektekkel pályázott sikeresen az OBH.

 

EKOP

Az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében olyan informatikai fejlesztésekre sikerült az Országos Bírósági Hivatalnak pályázati forrásokat szereznie, amelyek részben a bíróságok elektronikus működését, részben pedig  az állampolgárok számára nyújtott elektronikus szolgáltatások mennyiségének és minőségének emelését célozták.

 

Európai Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa azon harmadik országbeli állampolgárokat, akik nem, vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit, önkéntes vagy kényszerített visszatérését. Az Országos Bírósági Hivatal sikeres pályázatokkal szerepelt az országinformáció-gyűjtése, előzetes tájékoztatásnyújtás és tanácsadás az önkéntes hazatérési és re-integrációs lehetőségekről témákban.

 

Európai Menekültügyi Alap

Az Európai Menekültügyi Alap célja a menekültek, oltalmazottak, menedékesek és menedékkérők helyzetének javítása, a migrációs áramlások hatékonyabb kezelésére irányuló célkitűzések elősegítése, befogadási feltételek fokozatos fejlesztése, a menekültügyi eljárások hatékonyságának és minőségének javítása érdekében tervezett lépések támogatása.

 

Justice DG grants

Az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatósága által meghirdetett, közvetlen EU forrásokat felhasználó pályázatok célja, hogy a tagországok hatékonyabban használják az Uniós jogot, az egyes tagországok igazságügyi rendszere jobban átjárható, integrált megoldásokkal dolgozzon, és növekedjen az e-igazságszolgáltatás szerepe, az elektronikusan intézhető ügyek száma.

 

Svájci Hozzájárulás

Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá amely értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. A támogatások négy fő prioritásterületen használhatók fel:

  • Biztonság, stabilitás, reformok
  • Környezetvédelem és infrastruktúra
  • A magánszektor támogatása
  • Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés

​Az OBH a "Biztonság, stabilitás, reformok" támogatási területen pályázott sikeresen.