Hírek

Kiemelt hírek

Folytatva az OBH által kezdeményezett párbeszédet 2019. november 6. napján dr. Répássy Árpád, az OBH elnökhelyettese személyesen adta át az OBT tagjai részére az OBH elnökének 2018. évi beszámolóját, valamint a „Bírák vagyunk” című ünnepi kötetet, amely a nagy bíró elődök gondolatait tartalmazza a bírói hivatásról, a bírói függetlenségről, pártatlanságról, méltányosságról, elfogulatlanságról, igazságosságról.

Meg kell tartanunk az erőt és az egységet, hogy szolgálatunkkal megtartsuk az emberek irántunk való bizalmát - hangsúlyozta Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke ünnepi beszédében a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napján. Az OBH elnöke szerint a XXI. századi bíróság küldetése az erős és egységes bírósági szervezet, amely Magyarország szuverenitásának az őre.

Ünnepélyes keretek között helyezték el az újabb bírósági képzési intézmény alapkövét Balatonszemesen. A MIA-Balaton 2021. januárjára készülhet el.

Ügyfeleknek

A végrehajtó jelölti nyilvántartásba vételhez, valamint a békéltető testületi tagság betöltéséhez szükséges pályázatok leadásához a pályázóknak igazolniuk kellett, hogy nem állnak cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt. 

A bírósági iratokba történő elektronikus iratbetekintést biztosító e-Akta tesztelése az Egri Törvényszéken 2019. október 1-jén megkezdődött.

2019. október 4-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a 231/2019 (X.4.) Kormány rendelet a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról.

Bíróságokról

A bírák által befejezett ügyek mennyisége – miként 2015., 2016., 2017. és 2018. I. félévben – 2019. I. félévben is meghaladta az érkezett ügyek számát. 2019. I. félévben több mint 32 ezerrel több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett.

„Érdekek és értékek az Európai Unióban” címmel kezdődött 3 napos képzés és előadói kompetenciafejlesztés az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat (EJSZH) szaktanácsadó titkároknak, bíróvá kinevezett volt szaktanácsadó titkároknak, valamint az EJTN Themis versenyek resztvevőinek a Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA).

Továbbra is kiemelt feladat a bíróságokon a családjogi bírák és a fiatalkorúak büntetőügyeit tárgyaló bírák képzése.

Bíróságok a nagyvilágban

Az összehasonlító jog művelői számára is tanulságos, formájában és tartalmában is igényes tanulmány bemutatja, hogy miként jelenik meg a bírói függetlenség a kinevezések, a fegyelmi eljárások, az elmozdíthatóság szabályozottságán és gyakorlatán keresztül Svájcban és Új-Zélandon.

Finnország azon kevés európai uniós ország egyike, ahol a bíróságok központi igazgatása az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik. A bírói függetlenséget azonban ez nem érinti, hiszen az Alkotmány szerint a bírókat a köztársasági elnök nevezi ki. Mindenkinek biztosított a joga ahhoz, hogy ügyében a bíróság vagy más független döntéshozó szerv járjon el.

A bírói függetlenség megítélése szempontjából fontos jelenséggel az egyes országokon belül, de európai szinten is kevesen foglalkoznak. Ezért is érdekes a német bírósági fogalmazók versenydolgozata, amelyet a fenti címen adtak közre.

Tudomány&Kultúra

Október 15-én egy igazán különleges, zenés-beszélgetős est részesei lehettek a MIA Klub látogatói. Balázs János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongorista volt az est vendége.
Az érdeklődők megtudhatták, hogyan lett lételeme a zene és állandó társa a hangszere. A beszélgetés mellett két klasszikus darabot is előadott az ország egyik legsikeresebb zongoraművésze.

Az Igazságügyi Palota megépítése előtt a Kúriának egy, a Ferenciek terén álló épület adott otthont, melyet Mária Terézia vett meg 1770-ben. Az 1838-as árvíz jelentős károkat okozott az épületben, így napirendre került egy új, méltó székhely kialakítása. Szilágyi Dezső igazságügyi miniszter a kiegyezés után kérte fel Hauszmann Alajost az Igazságügyi Palota megépítésére, az akkoriban épülő Országházzal szemben.

25 fős horvát bírói delegációt látott vendégül a Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) és a Fővárosi Törvényszék (FT) 2019. október 24-25-én.

Magazin

A Digitális Bíróság Projekt e-akta munkacsoportjának vezetője, az Egri Törvényszék elnöke, dr. Nyiri Beáta volt az Infórádió Paragrafus c. műsorának vendége.

Fókuszban az ÚJ Generáció című interjúsorozatunkban bírósági fogalmazókat, és egy-egy, számukra inspiráló személyiséget, mentort kérdezünk fogalmazói karrierről, szakmai lehetőségekről, együttműködésükről, és az Új Generáció a programmal kapcsolatos egyéni tapasztalataikról. A sorozat harmadik részében dr. Gábri Angélával, a Debreceni Járásbíróság fogalmazójával és dr. Baji Dóra Antónia bíróval, a Debreceni Járásbíróság családjogi ügyszakos bírájával beszélgettünk.  

Az Országos Bírósági Hivatal a 2019-es évre is meghirdette a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatot, melynek keretében a Kaposvári Törvényszék a Csurgói, Lengyeltóti, Igali és Tabi Járásbíróságok történetének kutatását, és azokról egy könyv elkészítését és megjelentetését vállalta. 

Fenntartható Értékeink Program - A jó bíró

Kisiskolásként történelem – latin szakos tanárnak vagy művészettörténésznek készült. Gimnazistaként fordult a jogi pálya felé. A történelem iránti érdeklődése azonban megmaradt.

Új generációs képzések, interaktív módszerek – minden bíró, titkár, fogalmazó számára ismerősen hangzanak azok az újítások, amelyeket munkatársaival dr. Fülöp Natasa vezetett be az Országos Bírósági Hivatal képzési repertoárjába. Messze földön híres a munkabírásáról és lelkesedéséről. Fülöp Natasával még kismamaként beszélgettünk.

Már általános iskola felső tagozatától fogva a jogi pályára készült, gimnáziumot is úgy választott, hogy latin szakon tanulhasson. Ilyen alapokkal kezdte meg a jogi egyetemet, majd helyezkedett el fogalmazóként a Debreceni Városi Bíróságon. Az Ikonok újabb portréja Szurdi Bélát, a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesét mutatja be.

Fenntartható Értékeink Program - Zöld Bíróság

A „Zöld Bíróság” program elindulása óta a bírósági szervezet nem csupán környezetvédelmi intézkedéseivel, hanem környezettudatos gondolkodásának széleskörű terjesztésével is büszkélkedhet. Egyre több a környezetvédelmi témájú konferencia, publikáció, vagy esettanulmány ebben a témában.

Nem a mának, hanem a holnaputánnak épül az Országos Bírósági Hivatal újabb képzési intézménye.

Környezetünk és erőforrásaink védelme a bírósági szervezet számára is kiemelkedően fontos. Ennek jegyében a Pécsi Törvényszéken és az illetékességi területén működő bíróságokon számos beruházás valósult meg: energiahatékonyságot támogató fejlesztések, szelektív hulladékgyűjtés, belső kertfejlesztések.

Fenntartható Értékeink Program - Családok a fókuszban

Az ünnepek közeledtével, több éve aktívan folyik az adománygyűjtés a Pécsi Törvényszéken és illetékességi területén működő járásbíróságokon a törvényszék Vöröskeresztes Alapszervezete szervezésében, a Baranyai Igazságszolgáltatásért alapítvány támogatásával.

Mindig is családbarát intézményként igyekezett megvalósítani működését a Miskolci Törvényszék. Számos intézkedéssel segíti dolgozói mindennapjait, hogy könnyebbé tegye számukra a karrier és a magánélet közti egyensúly megteremtését. Törekvései eredményeképp idén megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Családbarát Munkahely” díját is.

A gyermek legfőbb érdeke, mint vezérelv szolgált alapul a Brüsszel IIA rendeletben foglalt, az eljárások gyorsaságát és hatékonyságát elősegítő változtatások bevezetéséhez – hangsúlyozta a konferencián dr. Osztovits András bíró, a MIA igazgatója.