Hírek

Kiemelt hírek

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és az Országos Bírósági Hivatal közös szervezésében 2023. február 13-án mutatták be „Az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények külső, belső és bűnügyi nyomozásának egyes kérdései” című tanulmánykötetet, mely az Európai Bizottság HERCULE III (2014–2020) 2. jogi képzés és tanulmányi program keretében végzett kutatások eredményeit összegzi. 

2022. december 28. napján kihirdették a veszélyhelyzetre tekintettel egyes felszámolási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 589/2022. (XII.28.) Kormányrendeletet, mely a kihirdetést követő napon, azaz 2022. december 29. napján lépett hatályba.

2022. november 28-án Őexc. David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete látogatást tett az Országos Bírósági Hivatal elnökénél.

Ügyfeleknek

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény 2024. január 1. napjától megszünteti a bírósági eljárási illeték illetékbélyeggel történő megfizetésének lehetőségét.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2023. december 24. és 2024. január 1-je között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. 
Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat.

Dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke, valamint dr. Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács (OBT) elnöke 2023. november 23. napján egyeztettek a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi) 2023. június 1. napjától hatályos, 197/F.§ (3)-(4) bekezdésében foglalt, 9 hónapos ún. inkubációs időszakkal kapcsolatos igazgatási kérdésekről.

Bíróságokról

Dr. Senyei György, az OBH elnöke 2023. november 14. napján számolt be az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága előtt a bíróságok 2022. I. félévi, valamint a 2022. évi általános helyzetéről és igazgatási tevékenységéről.

A 2023. március 7. és április 30. napja között lezajlott ülnökválasztás során a választó szervek nem tudtak elegendő számú ülnököt választani, ezért az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII törvény (Bjt.) 217. § (4) bekezdése alapján soron kívüli ülnökválasztás kiírását kezdeményezte a köztársasági elnöknél. 

Amikor a magyar államiság ezeréves fennállására emlékezünk, azokról a "zászlóvivőkről" is meg kell emlékeznünk, akik saját területükön nagyot képesek alkotni - mondta Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 2023. augusztus 28-án Kalina Józsefnek, a Fővárosi Törvényszék nyugalmazott tanácselnökének, Mesterházy Istvánnak, a Zalaegerszegi Törvényszék nyugalmazott tanácselnökének, Molnár Józsefnek, a Fővárosi Ítélőtábla nyugalmaz

Magazin

Érzékeny és összetett terület, vizsgálati- és bizonyítási nehézségei miatt pedig a kiskorú veszélyeztetése az egyik legkomplexebb bűncselekmény a büntető ügyszakban. Elbírálása számos kihívás elé állítja a bírákat, de a sértettek miatt is rendkívüli precizitást igényel egy-egy ilyen ügy, hiszen a gyermekekkel szemben elkövetett legsúlyosabb esetekről van szó.

„Informatika és internet a bírósági eljárásokban” címmel tartott előadást 2020. február 27-én „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az alapjogokra” megnevezésű konferencián Dr. Kékedi Szabolcs, az Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztályának főosztályvezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Évezredekre visszanyúló története miatt a kuruzslás a világ egyik legősibb bűncselekménye. Gyakorisága az idők folyamán mit sem csökkent, hiszen az egészségért való küzdelem egyidős az emberiséggel. Bár a módszerek fejlődnek, az változatlan, hogy az áldozatok villámgyors gyógyulásban vagy valamilyen pozitív esztétikai változásban reménykednek, az elkövetők pedig vonzó csodával kecsegtetik őket.