OBH Esélyegyenlőségi Terve

2021. január 1-jén hatályba lépett az Országos Bírósági Hivatal új, határozatlan időre szóló esélyegyenlőségi terve.
 
Az esélyegyenlőségi terv az OBH munkatársaira vonatkozóan rendelkezik egyebek mellett a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportba tartozó dolgozókról, az esélyegyenlőség kiemelt területeit – így a foglalkoztatást, képzést, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, munkavégzési feltételeket, ügyfélkapcsolatokat valamint a családot – érintő célokról, programokról, továbbá a tervben foglaltak érvényre juttatását szolgáló intézkedésekről.
 
Az OBH elnöke az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség követelményeinek gyakorlati érvényesüléséről a kinevezett esélyegyenlőségi referens útján gondoskodik.