E-PER

A technikai vívmányok széleskörű elterjedése, használatuk mindennapossá válása, az informatika és a számítógépes hálózatok robbanásszerű fejlődése szükségszerűen magával hozta azt az igényt, hogy a fejlődés által biztosított előnyöket a bírósági eljárásokban is hasznosítsák.

Ennek az egyik elemét képezi annak megteremtése, hogy a felek a bírósággal a papír alapú beadványok mellőzésével, elektronikus úton tarthassák a kapcsolatot, terjeszthessék elő beadványaikat.

A bírósággal történő elektronikus kapcsolattartás jogszabályban meghatározott rend szerint működő, zárt adattovábbítási rendszeren alapul, ami egyrészt kizárja, hogy az adatokhoz jogosulatlan személyek hozzáférjenek, másrészt teljes körűen biztosítja a küldő személyének azonosítását és igazolja a bíróság által küldött iratok bíróságtól származását.

A jogszabály rendelkezése alapján az Országos Bírósági Hivatal az erre szolgáló informatikai rendszer alkalmazásával biztosítja, hogy a bíróságokkal a kézbesítési rendszer útján folyamatosan lehessen kapcsolatot tartani. Az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok a kapcsolattartás biztosítása céljából jogosultak a hozzájuk érkező adatok kezelésére.

Az egyes ügytípusokra különböző elektronikus kapcsolattartási szabályok irányadóak, melyeket az alábbiakban ismerhet meg.

Az E-PER 2016 csempére kattintással elérhető tájékoztatás a  2018. január 1-jét megelőzően indult eljárások tekintetében alkalmazandóak.