Nyitott bíróság

 

Az Országos Bírósági Hivatal az átlátható és nyitott igazságszolgáltatás jegyében 2012. év őszén „Nyitott bíróság” címmel programot hirdetett, amelynek elsődleges célja volt, hogy a fiatal korosztály betekintést nyerjen az igazságszolgáltatás munkájába, alapvető jogi ismereteik bővüljenek, az alapvető jogi fogalmakkal tisztában legyenek az élet minden területén a későbbi könnyebb boldogulás céljából.

A „Nyitott Bíróság” Országos Programként való működését az Országos Bírósági Hivatal elnöke a 23/2020. (VII. 10.) OBH utasításával 2020. július 11. napjával megszüntette, azonban a Miskolci Törvényszék a középiskolák, és a felsőfokú tanintézmények esetében egyedi jelentkezés alapján továbbra is lehetőséget biztosít az alábbi programokban való részvételre:

1./ Osztályfőnöki óra keretében előre egyeztetett időpontban egy-egy kollégánk egy-két órás előadást tart a diákoknak a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről, a bíróságok szervezeti felépítéséről, működéséről. Az előadás során – beszélgetés keretében - ismertetésre kerülnek azok a jogi helyzetek, amelyekkel minden nap találkozhatnak a fiatalok, így pl.: szerződéskötés, kezesség, jótállás-szavatosság, letölthetek-e filmet netről, mit oszthatok meg a „facebook-on”, avagy az internet veszélyei stb.

2./ Bírósági épület és tárgyalás látogatása: előre egyeztetett időpontban, iskolaidőben a diákok egy pedagógus kíséretében megtekinthetik a Miskolci Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék épületét, megtekinthetnek egy tárgyalást (ami leginkább megfelel életkori sajátosságaiknak), majd lehetőségük nyílik a látottak megbeszélésére.

Az előadásokra, valamint az épület- és tárgyaláslátogatásokra a Miskolci Törvényszék birosag@miskolcit.birosag.hu publikus e-mail címére küldött levéllel lehet jelentkezni.