Tanúgondozás, Áldozatsegítés

Tanú vagyok egy büntetőügyben – Gyakran ismételt kérdések
 

1. Ki lehet tanú?

Tanúként bárki idézhető a tárgyalásra, akiről feltehető, hogy információval rendelkezik bizonyítandó tényről. Az információ származhat közvetlenül (pl. látta a bűncselekmény elkövetését), de származhat közvetetten is (valaki elmondta a tanúnak, hogy mi történt).

2. Feltétlenül szükséges-e megjelenni a tárgyaláson?

Igen, tanúvallomást tenni személyesen kell, a bíróság a tanú kérelmére kivételesen engedélyezheti, hogy írásban tegyen vallomást, azonban ez nem minden ügyben lehetséges. Amely ügyben szükséges a tárgyaláson történő személyes megjelenés, ott a bíróság nem fogja engedélyezni az írásbeli tanúvallomás megtételét.

3. Mit tegyen, ha idézést kap, de nem tud elmenni a tárgyalásra?

Az idézés alapján köteles megjelenni a bíróságon, a távolmaradásnak csak olyan oka lehet ami alapos. Pl: betegség, baleset, vagy olyan fontos kötelezettség teljesítése, amely lehetetlenné teszi a bíróságon való megjelenést. A legfontosabb, hogy mihelyt tudomása van arról, hogy nem tud megjelenni, tájékoztassa erről a bíróságot. A leggyorsabb a telefonon történő tájékoztatás, ám fontos, hogy a távolmaradás okát később írásban igazolja.

Pl: a tárgyalás napján beteg lett - telefonon tájékoztatja a bíróságot, majd az idézésben található ügyszám megjelölésével postán beküldi az orvosi igazolás másolatát

- a tárgyalás időpontjában külföldön nyaral – telefonon tájékoztatja a bíróságot, majd az idézésben található ügyszám megjelölésével postán beküldi a szállásfoglalás másolatát.

4. Hogyan lépjen kapcsolatba a bírósággal?

Fontos, hogy az idézésben található ügyszámot mindig közölje, mert az alapján tudják beazonosítani! Az ügy bírájával a tárgyaláson kívül nem beszélhet, telefonon sem. Ha megváltozik a lakcíme azt haladéktalanul írásban jelentse be a bíróságnak.

5. Mit kell magával hoznia a tárgyalásra?

A személyi igazolványát és lakcímkártyáját minden esetben hozza magával. Amennyiben autóval érkezik a tárgyalásra, az autó forgalmi engedélyét célszerű magával hoznia a tárgyalóterembe. Amennyiben vonattal, vagy busszal érkezik, a menetjegyet feltétlenül őrizze meg és hozza magával a tárgyalásra.

6. Köteles-e elengedni a munkáltatója a tárgyalásra?

Igen, a bírósági idézésre köteles megjelenni a tárgyaláson, erre az időre pedig mentesül a munkavégzés alól. A tanú kérésére a tárgyaláson igazolást kap a megjelenéséről, ezzel igazolja a munkáltató felé, hogy törvényes okból nem jelent meg a munkahelyén.

7. Megtérítik-e a megjelenés költségeit?

Igen, a bíróság előtti megjelenésével kapcsolatos útiköltséget mindig megtérítik a tanúnak. Útiköltségként a lakóhelyétől a bíróságra és vissza a lakóhelyére való utazással felmerült költség illeti meg, melynek összegét igazolnia kell. (autó forgalmi engedély, vonatjegy, buszjegy bemutatása a tárgyaláson) Az útiköltség megállapítása a tárgyaláson történik, a bíróság utalványt állít ki, mely a bíróság épületében lévő pénztárban beváltható, az összeget készpénzben fizetik ki.

8. Hányszor kell megjelennie a tanúnak?

A nyomozás során a rendőrség által kihallgatott tanúnak később a tárgyaláson is meg kell jelennie és a tárgyalás folyamán az is előfordulhat, hogy több alkalommal kell megjelenni a bíróság előtt. Ez előre nem megmondható, az ügy bonyolultságától és egyéb a bíróságon kívülálló okokból fakadhat. Amikor a tanú idézést kap mindig köteles megjelenni és minden alkalommal megtérítik útiköltségét.

9. Mi a teendő, ha valamely okból fél megjelenni a tárgyaláson?

Személyes egyeztetés végett telefonon hívhatja a bíróság tanúgondozóját, aki részletes tájékoztatást ad, vagy ügyszám feltüntetése mellett írásban jelezheti a bírónak.

10. Ki a tanúgondozó?

A bírósági tárgyalásra idézett tanú a megfelelő tájékoztatás érdekében bírósági tanúgondozóhoz fordulhat. A bírósági tanúgondozó a bíróság olyan ügyintézője, aki a tanú részére külön jogszabályban meghatározott módon felvilágosítást ad a tanúvallomás megtétele, az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. A tanúgondozás nem terjed ki az ügyről való tájékoztatásra, és nem járhat a tanú befolyásolásával.

A feladatának ellátása során a következőkről adhat felvilágosítást:

  • általánosságban a tanúk jogairól és kötelezettségeiről,
  • a bíróság elérhetőségéről,
  • a távolmaradás kimentésének módjáról,
  • az igazolatlan távolmaradás következményeiről,
  • az idézésre történő megjelenés költségtérítési lehetőségeiről,
  • a kiskorúak bíróság előtti megjelenésének kötelezettségeiről,
  • a tanú elkülönített várakozásának feltételiről,
  • távmeghallgatás lehetőségéről.

 

Ne feledje, Ön tanúvallomása mással nem pótolható bizonyíték!