Évértékelő összbírói értekezletet tartottak a Miskolci Törvényszéken

A törvényszéki elnökök jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget azzal, hogy évente egy alkalommal tájékoztatják az Országos Bírósági Hivatal elnökét és a törvényszék összbírói értekezletét az előző évi működésről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetről.

2024. május 24-én délelőtt előbb sajtótájékoztatót, majd évértékelő összbírói értekezletet tartott a Miskolci Törvényszék. Az eseményen jelen volt dr. Csillám Katalin, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Böszörményiné dr. Kovács Katalin, a Kúria elnökhelyettese, dr. Varga Rita, az Országos Bírói Tanács elnökhelyettese és dr. Nagy István András, az Országos Bírói Tanács tagja, valamint Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnöke. A hagyományoknak megfelelően a rendezvényen részt vettek a régió törvényszékeinek elnökei, dr. Kahler Ilona, dr. Sallai Tamás és dr. Vadász Mihály is.

Az értekezlet keretében dr. Tuzáné dr. Papp Szilvia, a Miskolci Törvényszék elnöke megtartotta beszámolóját a bíróságok 2023. évi működéséről, az ítélkezési mutatókról, az elért eredményekről, bemutatva az évben elvégzett igazgatási feladatokat is. Elmondta, hogy a törvényszék gazdálkodását – az előző évekhez hasonlóan – a megfontoltság és az észszerű takarékosság jellemezte. Köszönet és dicséret illet minden kollégát, amiért minden nehézség ellenére sikeres évet zárhatott a törvényszék és valamennyi járásbírósága, hiszen az időszerűségi és megalapozottsági mutatók tanúsága szerint az igazságszolgáltatási tevékenység színvonala megtartott volt.

Dr. Tóth Imre, a Miskolci Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke a testület tavalyi tevékenységéről számolt be, kifejtve, hogy az év során több bírói álláspályázat kapcsán nyilvánítottak véleményt, illetve javaslatokat is tettek jogszabálymódosításokat illetően. Megköszönte a 2018 és 2024 között szolgálatot teljesítő, az újonnan megválasztott testületben már tagként részt nem vevő bíró kollégák felelősségteljes munkáját.  

Szilágyiné dr. Karsai Andrea elismerését fejezte ki a Miskolci Törvényszék ítélkezésének minősége vonatkozásában. Megjegyezte, hogy az ítélőtáblára az illetékességi területén lévő törvényszékek közül minden ügyszakban Miskolcról érkezik a legtöbb ügy, ezért is érdemelnek kiemelést a törvényszék kiváló megalapozottsági mutatói, tehát az a tény, hogy a felterjesztett ügyekben szép arányban helybenhagyó döntés születik. Megköszönte a kollégiumvezetők szakmaiság erősítése érdekében tett erőfeszítéseit, továbbá elismerően szólt az Egri és Miskolci Törvényszék közötti, fogalmazók közös oktatása terén létrejött együttműködési megállapodásról is.

Dr. Varga Rita felszólalásában kitért az újonnan megválasztott Országos Bírói Tanács három és fél hónapos munkájára, beszámolt annak intenzitásáról. A testületet érintő jogszabályváltozásnak köszönhetően feladatkörük kibővült, tennivalóik komplexszé váltak. Kiemelte, hogy a bírák legfőbb önigazgatási testületeként működő szerv az érdekérvényesítés hatékonysága érdekében maximális együttműködésre törekszik úgy az Országos Bírósági Hivatallal, mind a Kúriával.

Dr. Csillám Katalin beszédében bemutatta a szervezetrendszer egészét érintő tendenciákat. Elismerte és megköszönte a hagyományosan szép eredményeket elérő miskolci bírói kar munkáját, kiemelve, hogy a törvényszéken minőségi ítélkezés folyik. Számot adott az Országos Bírósági Hivatal feladatairól, céljairól és a 2023-ban elért eredményekről. Örömmel tájékoztatta az összbírói értekezlet résztvevőit arról, hogy az immár lezárult közbeszerzési eljárást követően a Miskolci Törvényszék teljes rekonstrukciójának tervezési fázisa hamarosan elkezdődhet.  

Böszörményiné dr. Kovács Katalin örömmel nyugtázta a Miskolci Törvényszék előző évi eredményeit és gratulált azokhoz. Beszédében kitért arra, hogy a számadatokat látva az ítélkezés súlypontja áthelyeződik az első-és másodfokú bíróságokra. Kiemelte az időszerűség fontosságát és a Kúria jogegység biztosítása érdekében tett intézkedéseit.

Az összbírói értekezlet keretében elismerések átadására is sor került. Dr. Nagy István András olyan bíró kollégáknak adott át az OBT nevében elismerő okleveleket, akik tizenöt, huszonöt, illetve harmincöt éve folyamatosan magas színvonalon ítélkeznek, és kiváló minősítéssel rendelkeznek.

2015 óta minden évben sor kerül a Miskolci Törvényszék bírói kara által leadott szavazatok alapján „Az Év bírája” cím adományozására, amelyet idén egy miskolci járásbírósági bíró kapott.

Miskolc, 2024. május 24.