Adatvédelem

A Veszprémi Törvényszék adatvédelmi tisztviselője

dr. Végvári Zsuzsanna titkár

Elérhetősége: +36/70 684-7034
E-mail: vegvarizs@birosag.hu

Adatkezelési tájékoztatók

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékkel bírói szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékkel igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony létesítése érdekében pályázatot vagy jelentkezést benyújtó személy személyes adatainak kezeléséhez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz megválasztott ülnökök vagy korábban ilyen jogviszonyban állt természetes személyek személyes adatainak kezeléshez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbírósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezők személyes adatainak kezeléshez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékkel és annak illetékességi területe alá tartozó, azok működése során kötött szerződésekhez kapcsolódó adatkezelésekhez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó kérelem intézésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszékhez és az illetékességi területén működő járásbíróságokhoz benyújtott panaszok és közérdekű bejelentések kapcsán végzett adatkezeléshez,

Adatkezelési tájékoztató a Veszprémi Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon az érintetti jogok gyakorlásával összefüggésben végzett adatkezeléshez.