Családbarát munkahely

Családbarát hely - munkahely 2022.

                                                                                        

 

Veszprémi Törvényszék – Családbarát Munkahely

A Veszprémi Törvényszék vezetésének fontos célkitűzése a bíróság – mint munkahely – családbarát szerepének erősítése, a munka és magánélet egyensúlyának megteremtése, a család és a munkahely kohéziójának, valamint a dolgozók közötti támogató összetartozás érzésének növelése.

Ennek érdekében már korábban is számos intézkedést tettünk, melynek elismeréseként a bíróság 2019-ben Családbarát Munkahely címet kapott 1 év időtartamra.

2022-ben ismét pályázatot nyújtottunk be Családbarát Hely – Munkahely kategóriában.

A tanúsító szervezet az alábbi kategóriákban vizsgálta a munkahely családbarát tevékenységét:

1.         A foglalkoztatás módja

Ebben a kategóriában a részmunkaidős foglalkoztatást, távmunkavégzést, rugalmas munkaidő-beosztást, kötetlen munkaidőt, otthonról történő munkavégzést, élethelyzetből adódó feladatok megoldásáig részmunkaidős foglalkoztatás lehetőségét, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, lakóhely változás esetén más szolgálati helyre történő beosztás lehetőségét értékelték.

2.         Dolgozói juttatások, támogatások

Ebbe a kategóriába tartozik, hogy az új belépő dolgozók részére írásbeli tájékoztatót készítettünk a családbarát intézkedésekről, rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a tartósan távol lévő munkatársainkkal, lehetőséget biztosítunk részükre a szakmai képzéseken történő részvételre a távollét ideje alatt. Biztosítjuk a bíróságok gazdálkodásáról szóló szabályzatban felsorolt juttatásokat, például hozzájárulunk a bölcsődei, óvodai díjakhoz, iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokhoz, lakásvásárláshoz. Ingyenes parkolást biztosítunk azokon a bíróságainkon, ahol saját udvarral vagy parkolóval rendelkezünk. A szabadság beosztása, kiadása a munkavállaló kérésének megfelelően történik.

3.         Szervezeti szolgáltatások

Ezen a területen a munkavállalók és családtagjaik részére igénybe vehető telefonflotta szolgáltatást, valamint a nyaralásához, pihenéshez bírósági üdülők és vendégszobák nyújtotta lehetőséget értékelték.

4.         Családtámogatás

Ebben a kategóriában a munkavállalót és családját érintő váratlan negatív esemény (baleset, tűzkár, családtag halála) esetén nyújtott anyagi támogatást vették figyelembe az értékeléshez.

5.         Rendezvények, közösségépítés

Ebben a kategóriában a dolgozók és családtagjaik részére szervezett eseményeket, programokat értékelte a tanúsító szervezet, mint pl. sportrendezvényt, Mikulás-ünnepséget, nyugdíjastalálkozót és az alsóörsi üdülő területén rendszeresen megrendezésre kerülő programokat.

6.         Fizikai és mentális egészség támogatása

Ezen a területen bizonyos magánéleti vagy munkahelyi probléma megoldása érdekében igénybe vehető tanácsadás, illetve stresszkezeléssel, konfliktuskezeléssel kapcsolatos tréning tartása mellett a kötelező üzemorvosi vizsgálatokon felüli egészségügyi szolgáltatások díjához való hozzájárulás került figyelembe vételre.

7.         Családtudatosság kommunikációja

Ebben a kategóriában értékelték, hogy a bíróság valamennyi dolgozója számára elérhető módon történik a kommunikáció, a belső kommunikációs csatornákat igénybe lehet venni a közös szabadidős programok szervezéséhez, illetve, hogy a bíróság rendelkezett más szervezet által tanúsított családbarát minősítéssel.

Az értékelést követően a Veszprémi Törvényszék megkapta a Családbarát Munkahely címet tanúsító védjegyet, ami két évre jogosítja a cím használatára.

Az eddig elért eredményeinkre alapozva továbbra is törekszünk a kitűzött célok mind szélesebb körben történő megvalósítására. Tovább bővítjük azoknak a lehetőségeknek a körét, amikkel hozzájárulhatunk munkatársaink elégedettségéhez, kiegyensúlyozottságához.