Tanúvédelem

A Veszprémi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal által korábban megkezdett program keretein belül idén újabb elemekkel bővíti a tanúvédelemnek és a tanúgondozásnak a bírósági eljárásban alkalmazható eszköztárát.

Ennek megvalósulásaként a Veszprémi Törvényszék elnöke 2013. április 1. napjától egy jogi szakvizsgával és a tanúgondozás terén szükséges szakismeretekkel rendelkező igazságügyi alkalmazottat (bírósági titkárt) mint tanúgondozót bíz meg azzal, hogy a tárgyalásokra megidézett tanúk bíróságon történő megjelenését elősegítse, illetőleg őket – igény esetén – a tanúskodással összefüggő minden fontos szabályról tájékoztassa, útbaigazítsa. Természetesen, a tanúk részére szóló írásbeli idézés a legfontosabb tudnivalókat eddig is tartalmazta, azonban ezentúl – a tanúgondozó mellett – a bíróság honlapján található, illetőleg Veszprém vármegye bíróságainak épületeiben kihelyezett további tájékoztatók és hirdetmények is segíteni fogják a tanúkat abban, hogy vallomás-tételi állampolgári kötelezettségüknek zavartalanul tehessenek eleget.

Azon tanúk részére, akik nem akarják, hogy a bírósági eljárás során valamely adatuk (pl. lakcímük vagy tartózkodási helyük) kitudódjon, mind a polgári, mind a büntető eljárási törvény továbbra is biztosítja annak lehetőségét, hogy személyes adataiknak zártan (az ügy irataitól elkülönítve, zárt borítékban) történő kezelését kérjék. Ezen felül lehetőség van már most is a Veszprémi Törvényszék épületében az ún. „védett tanúknak” (akik valamely okból kifolyólag a fentieknél is hathatósabb védelemre szorulnak) kialakított várószoba használatára, illetőleg jelenleg is folyik az igények és lehetőségek felmérése esetleges újabb tanúvárók kialakítása ügyében.

A tanúgondozás és a tanúvédelem keretein belül, de a gyermekközpontú igazságszolgáltatás programhoz is szervesen kapcsolódva kialakításra került a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületében egy gyermek-kihallgató szoba. Ebben a helyiségben – a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal való, hosszú időre visszanyúló kiváló kapcsolat eredményeképpen, a rendőr-főkapitánysággal történt megállapodás alapján – úgy tudja a gyermekkorú tanút meghallgatni a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója (a jogszabályok teljes mértékű betartása mellett), hogy adott esetben ugyanazon kísérővel érkező több kiskorú gyermek egyidejű megjelenése alkalmával is biztosított legyen minden gyermek részére az állandó felügyelet – pozitív légkörű, gyermekcentrikus környezetben.

Tájékoztatás az Ajkai Járásbíróságra idézett tanúk részére

Tájékoztatás a Pápai Járásbíróságra idézett tanúk részére

Tájékoztatás a Tapolcai Járásbíróságra idézett tanúk részére

Tájékoztatás a Zirci Járásbíróságra idézett tanúk részére

Tájékoztatás a Veszprémi Járásbíróságra idézett tanúk részére

Tájékoztatás a Veszprémi Törvényszékre idézett tanúk részére

Tájékoztatás a Veszprémi Törvényszék Közigazgatási Kollégiumára idézett tanúk részére

 

A tanú jogai és kötelezettségei

Letölthető innen: