ÁROP -"Szervezetfejlesztés" projekt

ÁROP -"Szervezetfejlesztés" projekt
 


ÁROP-1.2.18/A. Szervezetfejlesztés projekt

A Veszprémi Törvényszék a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretében szervezetfejlesztési céllal – eredetileg a közigazgatási szervek számára, majd az igazságügyi szervek részére is – kiírt ÁROP projektre pályázott.

A kitűzött célok megvalósítására 2014. január 2. és 2014. április 30. között került sor. A projektben megfogalmazott célkitűzés: az időszerű és magas színvonalú ítélkezési tevékenység biztosítása.

A vállalásnak megfelelően külső szaktanácsadóink a munkacsoport tagjainak közreműködésével elkészítették a "Teljesítmény-menedzsment értékelés, folyamatoptimalizálás és változásmenedzsment" dokumentumot, amely tartalmazza a teljesítménymenedzsment területén kitűzött cél megvalósítását, a szervezet feltérképezését, a folyamatoptimalizálás területén az elnöki ügyvitel és a titkárság működésének, valamint a végrehajtó iroda tevékenységének értékelését. A dokumentáció a változásmenedzsment területén a Tapolcai Járásbíróság tervezett felújításával kapcsolatos teendők számbavételét és az akciótervet is tartalmazza.

A folyamatoptimalizálás területen célkitűzésünk volt a panasznapi ügyfélforgalom és a leírói munkateher csökkentése. A csoport tagjai elkészítették a leggyakrabban előforduló keresetmintákat, melyek a bírósági kezelőirodákban és a honlapon is elérhetők az ügyfelek számára.

A tudásmegosztás területén az újonnan érkező kollégák számára elkészült az az 50 oldalas kézikönyv, amelynek címe: "Bírósági Tudástár - amit a bíróság működéséről tudni illik". A kézikönyv ismerteti a bíróság feladatát, működésének alapelveit és bírósági szervezet felépítését, a bírósági iratkezelés menetét és informatikai tájékoztatót is tartalmaz. Célul tűztük ki az udvarias és megfelelő ügyintézés elsajátítása érdekében az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő munkatársaink felkészítését. Külső szakember segítségével két alkalommal tartottunk kommunikációs tréninget, amelyen valamennyi portás, teremőr és a kezelőirodák dolgozói vettek részt. A tudásmegosztás területén elkészült az illusztrációval ellátott "A bíróságról kicsit másképpen" információs füzet középiskolások és diákok számára, amelyből érthetően és egyszerű módon ismerhetik meg alapvető jogaikat, a polgári, szabálysértési és a büntető eljárás menetét. A csoport tagjai a veszprémi várbörtön történetét is feldolgozták, "Rejtett kincsek - a veszprémi várbörtön története" címmel 13 oldalas kis füzet készült.

A minőségirányítás területén célkitűzésünk volt az ügyfél-elégedettség növelése azzal, hogy ismerjék meg azokat a bírósági dolgozókat, akitől az épületbe lépve tájékoztatást, felvilágosítást kapnak. „Arccal vállalt felelősség – arc nélküli bíróság megszüntetése” címmel a csoport tagjai megtervezték az arcképes kitűzőket, amelyeket a teremőrök, portások és a kezelőirodai dolgozók viselnének. Elkészültek azok a bírói névtáblák és tárgyalótermi tájékoztató táblák mintái is, melyek az ügyfelek könnyebb eligazodását biztosítják.

A Veszprémi Törvényszék ügyfélszolgálati alapelveit Ügyfélszolgálati Kartában rögzítettük.

A projektmenedzser összbírói értekezleten, a munkacsoportok vezetői workshop keretében ismertették a pályázatban foglaltak megvalósítását.


Projekt rövid neve

Szervezetfejlesztés  projekt

Projekt teljes címe

"Magas színvonalú ítélkezési munkát segítő szervezetfejlesztés a Veszprémi Törvényszéken”

Projektazonosító

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0061.

Projekt időtartama

2014. január 02. - 2014. április 30.

A projekt költsége és az elnyert támogatási összege

12.026.900 Forint (100% támogatási intenzitás)

Kedvezményezett megnevezése

Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Vár utca 19.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 81-83.