„Sikeres működés elkötelezett bírákkal” – Összbírói értekezletet tartottak a Veszprémi Törvényszéken

2024. április 25-én tartotta éves összbírói értekezletét a Veszprémi Törvényszék, amelyen Veszprém vármegye bíróságainak bírái, bírósági titkárai és fogalmazói mellett részt vett a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője, a Győri Ítélőtábla elnöke, valamint az Országos Bírói Tanács képviselői is.

Az értekezletet megelőzően sajtótájékoztatóra került sor, melyen az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője és a Veszprémi Törvényszék elnöke tájékoztatták a sajtó képviselőit a tavalyi év ügyforgalmi adatairól, a kiemelt jelentőségű eseményekről és projektekről, valamint a jövőbeni célokról.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke az előző évet a „a múlt és a jövő összekapcsolódása évének” nevezte. Beszámolójában kiemelte a Veszprémi Törvényszék működésének és munkájának legfontosabb szempontjait. Kitért a bírói erőforrásokra, az időszerű és hatékony ítélkezés fontosságára, az ügyforgalom alakulására. Beszélt többek között az egyes ítélkezési területek jellemzőiről is, valamint kiemelte a múlt értékeinek fontosságát, az ahhoz kapcsolódó, már megvalósított projekteket, valamint a múlt elengedhetetlen szerepét a jövő alakításában. Hangsúlyozta a jelen és a közeljövő kihívásait is, illetve összefoglalta az elmúlt tizenkét év legfontosabb feladatait, eredményeit, mérföldköveit.

Dr. Szilágyi István, a Veszprémi Törvényszék bírája beszámolt a bírói tanács 2023-ban végzett munkájáról, kiemelve a felmerült feladatokat, a döntéshozatali folyamatokat, külön szót emelve a bírói pályázatokról és kinevezésekről.

Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke elismerően nyilatkozott Veszprém vármegye bíróságainak elmúlt évi teljesítményéről, kiemelte, hogy a büntető ügyszakban Veszprém vármegye vonatkozásában a legmagasabb a helybenhagyási arány. Hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, ami kiválóan meg is valósul a törvényszék és az ítélőtábla között.

Dr. Szabó Péter, az Országos Bírói Tanács (OBT) elnöke az OBT szerepéről, a közelmúltban bekövetkezett szervezeti, működésbeli változásokról, a bírákkal és más szervekkel való kapcsolat fontosságáról beszélt, majd dr. Kovács Gergellyel, az OBT tagjával közösen elismerő okleveleket adtak át a 15, 25, valamint 35 éve kiváló szolgálatot teljesítő bíráknak.

Dr. Csorba Zsolt Ödön, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) főosztályvezetője a törvényszék által elért eredményeket méltatva hangsúlyozta az ügyek minél gyorsabb és minél magasabb szintű elintézését. Beszélt arról, hogy a vármegye tekintetében a döntések több, mint 90%-ában nem élnek a felek jogorvoslattal, ami kiemelkedő, és elismerését fejezte ki a bírák felé.

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke kiemelte a múlt emlékezetes pillanatait, veszprémi látogatásait, kitért a jövő kihívásaira, feladataira is és megköszönte a veszprémi bírák munkáját.

Veszprém, 2024. április 29.

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály