Országos Bírósági Könyvtári Hálózat

Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer (OBKR): a bíróságokon működtetett jogi szakkönyvtárak közössége. A 2006-ban létrehozott OBKR kialakításának célja az volt, hogy az ítélkezési munkát segítő, egymással együttműködni képes könyvtári hálózat alakuljon ki, az egymástól elszigetelt, különböző fejlettségi szinten álló könyvtárak helyett. Minden bírósági intézmény azonos hozzáférési lehetőséget nyújt a hozzá forduló felhasználóknak. A bírósági könyvtári-információs rendszer teszi lehetővé, hogy a felhasználók egy egységes könyvtári-információs rendszer segítségével megtalálják a keresett dokumentumokat, információkat és szolgáltatásokat. Az OBKR nagyszerűsége abban is rejlik, hogy egy rendszeren belül valósul meg a teljes bírósági dokumentum-állomány feltárása és visszakereshetővé tétele. Az OBKR kialakítása egy nagy mérföldkő volt a teljes igazságügyi szféra életében és nagymértékben hozzájárul a bírósági napi munkafolyamatok, illetve az ítélkezési tevékenység eredményességéhez.

 

Az OBKR felhasználói

Az OBKR felhasználói elsősorban a bírák és igazságügyi alkalmazottak, de a szolgáltatások szélesebb célközönség számára is hozzáférhetőek igény esetén, lehetőséget teremtve ezzel szakterületi együttműködésre a különböző társzervekkel, képzőhelyekkel, közkönyvtári hálózatokkal, jogi egyetemi könyvtárakkal és az országos szakkönyvtárakkal.

 

Az OBKR tagjai

  1. az OBH MIÁ-n és a bíróságokon működő jogi szakkönyvtárak (báziskönyvtárak),
  2. a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő kerületi bíróságokon létrehozott fiókkönyvtárak, valamint letéti könyvtárak,
  3. a törvényszékek illetékességi területén működő járásbíróságokon létesített letéti könyvtárak,

 

Az OBKR szakmai felügyelete

Az OBKR szakmai működtetését, módszertani munkájának szakmai felügyeletét az Országos Bírósági Könyvtári Koordinátori Hálózat látja el. A koordinátorok megbízatásukat az OBH elnökétől kapják. A bírósági koordinátorok működését az OBH MIA Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály vezetője felügyeli. Az OBKR szakmai működtetését, a módszertani feladatok ellátását egy vezető koordinátor és két koordinátor látja el az OBH támogatásával. A koordinátorok fő feladatai: az OBH elnöke stratégiájának megfelelően működtetik és fenntartják az OBKR-t; koordinálják a bírósági könyvtárak szakmai tevékenységét és együttműködését; működtetik és fejlesztik az OBKR-t, kapcsolatot tartanak a rendszer fejlesztőivel; együttműködnek az OBH MIA TDO vezetőjével, a bíróságok elnökeivel a bírósági könyvtári rendszer működtetésében; biztosítják a rendszerben dolgozó könyvtárosok szakmai továbbképzését, szakmai módszertani segédanyagokat készítenek és korszerű információs és kommunikációs technikák alkalmazásával teremtik meg a 21. század követelményeinek eleget tevő szolgáltatásokat az ítélkező munka hatékonyabb támogatása érdekében.

 

Az OBKR szolgáltatásai

Bírósági Könyvtárak Katalógusa:

  • Az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer által működtetett Országos Bírósági Könyvtári Közös Katalógus 2017-től megújított internetes felületen, új funkciókkal teszi kereshetővé valamennyi bírósági könyvtár anyagát.

További szolgáltatások:

  • A központi bírósági intraneten keresztül érhető el a bírósági könyvtárak közös tartalomszolgáltató felülete - az Országos Bírósági Könyvtári Rendszer aloldal. A felület tájékoztat pl. a könyvtári rendszerben meglévő dokumentumokról, az ezen keresztül elérhető elektronikus dokumentumokról, a bíróságokon hozzáférhető folyóiratokról, a hálózatban elérhető folyóiratok tartalomjegyzékeiről, amelyek megjelenés után azonnal olvashatóak.
  • A bírósági központi intranetes felületen részletes tájékoztatás található a bírósági könyvtárakról, szolgáltatásaikról, a könyvtárosok elérhetőségeiről (Könyvtári Minerva). Az oldalon a bírósági könyvtárak ritkaságait és kincseit is megcsodálhatjuk.
  • Az OBH és OBKR 2017-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) programjához, ennek révén a bírósági hálózatról elérhetővé váltak tudományos magyar és idegen nyelvű szakadatbázisok.
  • Az OBH Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA) honlapján olvasható a megújult bírósági könyvtári szakirodalmi ajánló, mely kéthavi rendszerességgel jelenik meg. Az összeállítás tájékoztat a bírósági könyvtárak magyar és idegen nyelvű legújabb beszerzéseiről és azok fontosabb tartalmairól (cikkek, tanulmányok stb.), új szolgáltatásként szélesebb kitekintést ad a jogtudomány, illetve a jogi könyvtár- és információtudomány legújabb híreiről és eseményeiről. Az ajánló lelőhely információkat is ad.