Jogerősen befejezett büntetőeljárások vádlottainak statisztikai adatai

Az Országos Bírósági Hivatal az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII.13) Korm. rendelet keretében gyűjti, majd feldolgozza a bíróságok által jogerős határozattal befejezett büntetőeljárások fiatalkorú és felnőtt korú vádlottjairól kiállított adatokat. Ezek az adatok nem csak hazai kutatói munkák, de számos nemzetközi megkeresés teljesítése során is felhasználásra kerülnek. Képet adnak a terheltekre és a kiszabott büntetésekre vonatkozó legfontosabb társadalmi, szociológiai és kriminológiai mutatókról.
Az Országos Bírósági Hivatal az elmúlt években több fejlesztést hajtott végre, és a jövőben is folyamatosan fejleszti informatikai rendszerét az adatok még pontosabb és átfogóbb felhasználhatósága érdekében. Az adatok hozzáférhetővé tétele érdekében a 2017. évben bevezetett rendszer lehetővé teszi, hogy az adatlapokon gyűjtött valamennyi információ tételesen kinyerhető, összesíthető és a külső felhasználók számára is elérhető legyen.

Az új rendszer bevezetése egyben a korábbi adatok revíziójával is együtt járt. A honlapon módosítás nélkül továbbra is elérhetőek maradnak a korábban közzétett összesítő táblázatok 2016. évig bezárólag a „Revízió előtti adatok” ikonban. Az adatgyűjtés struktúrájának változása miatt bizonyos mértékben természetesen eltérések mutatkozhatnak a revíziót követő adatokhoz képest. (Példaként, míg a 2014. évi összesítő táblázatok esetében csak a legsúlyosabb bűncselekmények szerint szerepeltek az adatok, addig a revízió utáni adatok már teljes körűen tartalmazzák az összes bűncselekményt, amely miatt az egyes terheltek bíróság elé álltak.)

Revízió előtti adatok:
2012-2014. évre vonatkozóan a kiszabott büntetésekre és terheltekre vonatkozó kriminológiai, társadalmi és szociológiai szempontból lényeges adatokat tartalmazzák, a terheltek által elkövetett legsúlyosabb bűncselekmény szerinti bontásban.
2015. évtől a korábbi terjedelmes excel táblázatokat rövid infografikus összesítők váltották fel, melyek szintén tartalmazzák a terhelttel, a bűncselekménnyel, illetve a határozat tartalma szerint a kiszabott büntetéssel kapcsolatos legfontosabb információkat, emellett interaktív excel táblázatban kutatható a terheltek száma és megoszlása a legsúlyosabb bűncselekmények szerint.

Revíziót követő adatok:
Az Országos Bírósági Hivatalhoz érkezett, leggyakoribb adatkéréseknek megfelelően, valamint a vádlottak beazonosíthatóságának elkerülése érdekében összeállított (szűkített) adatbázisok megtalálhatóak a „Revíziót követő adatok” ikonban 2013. évig visszamenőleg.

Az adatbázisok felépítéséről és használatáról szóló információkat tartalmazó dokumentum, amely segítséget nyújt az adatbázisból történő információk kinyeréséhez, megtalálható a „Segédfájlok” ikonban. Az adatok feldolgozásához javasoljuk professzionális statisztikai szoftver használatát (pl. SPSS), azonban ennek hiányában elterjedtebb táblázatkezelő szoftverekkel (pl. Excel) is megfelelően feldolgozhatóak az adatok.