Bírósági Határozatok Gyűjteménye

A Bírósági Határozatok Gyűjteménye (BHGY) digitális formában tartalmazza

  • a Kúria jogegységi határozatát;
  • a Kúria a jogegységi panasz eljárásban, valamint a jogorvoslat a törvényesség érdekében folytatott eljárásban hozott határozatát;
  • a Kúria általa az ügy érdemében hozott és a hatályon kívül helyező határozatot;
  • a Kúria - a fent nem említett - az általa a felülvizsgálati kérelmet érdemben elbíráló határozatát is;
  • az ítélőtábla által az ügy érdemében hozott határozatot;
  • a törvényszék - ha a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak - által a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott határozatot.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke tájékoztatással kapcsolatos feladatkörében eljárva ezúton gondoskodik a BHGY közzétételéről.

Felhasználói útmutató a Határozatok Gyűjteményéhez