Bemutatkozás

A bírósági szervezetrendszer elsődleges feladatainak megvalósításához folyamatos innovációra és fejlesztésekre van szükség, hogy a bírák tevékenységüket magas szakmai színvonalon, jól szervezve, és a szükséges tárgyi feltételek birtokában végezhessék.

A különféle fejlesztéseket egy erre a célra kidolgozott eljárásrendben, speciális módszerekkel, projektekben lehet a leghatékonyabban megvalósítani. Mivel a bíróságok igazgatásának központi irányításáért az Országos Bírósági Hivatal Elnöke felel, így a projektek jelentős részét is az OBH tervezi és hajtja végre. Ugyanakkor az egyes bíróságok is folytatnak projekt-tevékenységeket, amelyek során az adott bírósági szervezet egyéni, vagy speciális igényeinek kielégítésére indult fejlesztések valósulnak meg. Az OBH különös hangsúlyt fektet a projektek kezelésére, hiszen az országos szintű fejlesztések az Elnöki stratégia céljainak elérését szolgálják.

stratego

Projekteket menedzselni nem egyszerű feladat. Szükség van hozzá megfelelő személyi állományra, szakemberekre, valamint olyan korszerű módszertani és szervezési ismeretekre, amelyek lehetővé teszik az egyes projektek során együttműködő különféle szervezeti egységek, külső és belső szakemberek hatékony, célirányos, és eredményes munkáját.

A projektek megvalósítása során az OBH szem előtt tartja a bíróságokon felgyülemlett szakmai tapasztalatoknak a projektek kidolgozásába való becsatornázását, ezért számos bíró és igazságügyi alkalmazott dolgozik minden egyes OBH által megvalósított vagy megvalósítandó projektben.

stratego2

Fontosnak tartjuk, hogy az elérhető külső forrásokat (Széchényi 2020, Justice DG Grants system, Belügyi Alapok, Svájci Hozzájárulás, Duna Transznacionális Program stb.) a lehető legtöbb esetben tudjuk az Országos Bírósági Hivatal, és a bírósági szervezetrendszer egészének szolgálatába állítani. Ennek érdekében a már lezárt, és a folyamatban lévő projektek mellett folyamatosan tervezünk és dolgozunk ki új projektjavaslatokat.