Mailáth György Tudományos Pályázat

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró, a Magyar Királyi Curia egykori elnöke emlékére 2014-től évente tudományos pályázatot ír ki.

A pályázat keretében joghallgatók, valamint a bírósági dolgozók külön szekciókban nyújthatnak be tanulmányokat polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási szekcióban. A témajavaslatok minden esetben szervesen kapcsolódnak a bírósági gyakorlathoz.

A dolgozatokkal szemben alapvető elvárás a választott kérdéskör tudományos igényű feldolgozása.

A pályamunkákat Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjai a bírósági szervezetrendszer valamennyi szintjét képviselik.

A pályázattal kapcsolatos további részletek évenkénti bontásban a csempékre kattintva érhetők el.