Mailáth 2014.

A polgári ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett Garai Renáta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója „Az ügyész feladatai a polgári perben”  című dolgozatával.
 2. helyezett Majoros Tünde, a Miskolci Egyetem joghallgatója „Nagyobb a füstje, mint a lángja- a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályai” című dolgozatával.
 3. helyezést ért el Antalicz Gabriella, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója „A mediáció szerepe a polgári eljárásban” című dolgozatával.

 

A polgári ügyszakos szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett dr. Virág Csaba, az Országos Bírósági Hivatal beosztott bírája a „Féluralom vagy hivatalbóliság – a cél határozza meg az eszközt?” című pályamunkája.
 2. helyezett dr. Majorosné dr. Köck Ildikó, a Tatabányai Törvényszék bírósági titkára és dr. Molnár Andrea Mercedes, a Tatabányai Törvényszék bírája „A mediáció szerepe a polgári eljárásban” című közös pályázata.
 3. helyezett dr. Szabados János, a Ráckevei Járásbíróság bírája „Kisértékű perek – A gyorsabb jobb?” című dolgozatával.

 

A büntető ügyszakos szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezést ért el Gönczi Gergely, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója „A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése- érvek, ellenérvek" című dolgozatával.
 2. helyezett Nagy Alexandra, a Miskolci Egyetem  joghallgatója „A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs védelme nemzetközi egyezményekben és a Btk-ban” című dolgozata.
 3. helyezett Tóth Ajtony Ákos, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója „Jogos védelem és megelőző jogos védelem az új Büntető Törvénykönyvben” című dolgozata.

Oklevéllel járó különdíjjal jutalmazta a Bíráló Bizottság Kelemen Roland és Pataki Márta, a Széchenyi István Egyetem joghallgatóinak „A kibertámadások nemzetközi jogi relevanciája és az elkövető büntetőjogi felelőssége” című pályaművét.

 

A büntető ügyszakos szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezést ért el dr. Gyurán Ildikó, a Miskolci Törvényszék bírósági titkára „A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése” című pályaművével.
 2. helyezett dr. Schweighartd Zsanett „A tevékeny megbánás – a mediáció szerepe a büntetőeljárásban, a jogintézmény jövője” című dolgozata.
 3. helyezést ért el dr. Malik Gábor, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság fogalmazója „A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi megítélése” című dolgozatával.

 

A közigazgatási, munkaügyi és európai uniós szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett Bakó Beáta Csilla, ugyancsak a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, aki „Uniós alapjogok a tagállamokban – az Alapjogi Charta alkalmazási és értelmezési problémái” címmel nyújtott be dolgozatot.
 2. helyezett Fenyő Orsolya Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem joghallgatója „A szakértő szerepe a kisajátítási perekben” című dolgozatával.
 3. helyezést ért el Nyerges Éva, a Széchenyi István Egyetem joghallgatójának „Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében” című dolgozata.

 

A közigazgatási, munkaügyi és európai uniós szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezést ért el dr. Halmos Szilvia, a Kúriára beosztott bírósági titkár „Család és munka- munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben” című dolgozatával.
 2. helyezett dr. Szabó Andrea, a Tatabányai Törvényszék bírósági fogalmazója „Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bemutatása” című dolgozata.
 3. helyezést ért el Péteri Andrásné, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ügyintézője „Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bemutatása” című dolgozatával.

 

Az általános bírósági szekcióban egy pályamű volt díjazásra érdemes:

 1. helyezést ért el dr. Rainer Lilla, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság titkára „Az igazságügyi szakértőkkel kapcsolatos szabályozás és feladatok, lehetséges eszközök az eljárás gyorsítása érdekében”  című pályaműve.