Bírói etika

Tisztelt Bírótársaink!

2014. január 1. napján hatályba lépett a 2011. évi CLXI tv. (Bszi) 103. §. (1) bekezdés e.) pontja, amely az OBT hatáskörébe utalta a bírák Etikai Kódexének elfogadását.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Országos Választmánya 2005. február 26-án fogadta el a Bírák Etikai Kódexét, amelyet az új kódex hatályba lépéséig az OBT megerősített.

Az OBH Elnökének kiemelt stratégiai célja a bírói integritás erősítése, melynek érdekében munkacsoportot is létrehozott. A Bírósági Integritás Munkacsoport 2012. év végén feladatul kapta a bírói etika elveinek és eljárásjogi kérdéseinek az áttekintését.

Az Országos Bírói Tanács a 2014. november 10-i ülésén elfogadta a bírák Etikai Kódexét.

Etikai Kódex