Budapest Környéki Törvényszék – Bűnösnek mondta ki és 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte a bíróság a zenészként ismert vádlottat 

Szervezeti egység
Budapest Környéki Törvényszék

Illegális bekötéssel több tízmillió forintnyi áramot, földgázt, vizet használt el az I. rendű vádlott – cselekményében további 8 terhelt is közreműködött. Ellenük az ügyészség gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. A hat éve tartó büntetőeljárást követően, elsőfokon az ügyben a Budaörsi Járásbíróság 2021. szeptember 15-én megtartott nyilvános, folytatólagos tárgyaláson hozott ítéletet.

I. rendű vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági társaságban tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonosként vett részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításában. Több vállalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képviselői. I. rendű, III. rendű és IV. rendű vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök I. rendű vádlott zenei és egyéb vállalkozásai révén.
I. rendű vádlott társaival 1993 és 1999 között elhatározta, hogy I. rendű vádlott mocsai lakóhelyén a lakhatás céljául szolgáló és egyéb épületek közmű ellátását úgy oldja meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. Ennek érdekében a közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, vagy nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek nevére, majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki a mérőórák megkerülésével és II. rendű vádlott tudtával. III. rendű vádlott az illegális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok összehangolására volt szükség, lebonyolíttatta azokat V., VI., VII. és VIII. rendű vádlottakkal, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi és földmunkákat végezték. A vádlottak a sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek.

A rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a Budaörsi Járásbíróság 2021. szeptember 15-én megtartott tárgyalásán G. L. I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 4 rendbeli lopás bűntettében, valamint 2 rendbeli felbújtóként elkövetett vesztegetés bűntettében. Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 2 év 10 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre, 15 millió forint pénzbüntetésre és mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá a vádlottal szemben 11.822.243 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.
G. B. II. rendű vádlottat a bíróság az ellene emelt 3 rendbeli társtettesként elkövetett lopás bűntettének vádja alól felmentette.
A bíróság Cs. Cs. III. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 3 rendbeli lopás bűntettében, melyből 2 rendbeli cselekményt bűnsegédként követett el, valamint 2 rendbeli vesztegetés bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül 2 év 4 hónap börtönben letöltendő szabadságvesztés büntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.
P. K. M. IV. rendű vádlottat bűnösnek találta a bíróság 3 rendbeli bűnsegédként elkövetett lopás bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül 2 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, azonban a társtettesként elkövetett lopás bűntettének vádja alól felmentette.
A büntetőügy V. rendű és VI. rendű vádlottja az eljárás ideje során elhunyt, ellenük a bíróság az eljárást megszüntette.
H. S. VII. rendű vádlottat a bíróság bűnsegédként elkövetett lopás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 1 év 6 hónap szabadságvesztésre és 5 év villanyszerelői foglalkozástól eltiltásra ítélte, a szabadságvesztés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.
N. I. VIII. rendű vádlottat a bíróság bűnpártolás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 200.000 forint pénzbüntetésre ítélte.
M. I. IX. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki a bíróság vesztegetés elfogadásának bűntettében, ezért büntetésül őt 1 év 2 hónap börtönbüntetésre – melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette - és 5 év energia ellenőr foglalkozástól való eltiltásra ítélte. Emellett a bíróság a vádlottal szemben 250.000 forint vagyonelkobzást rendelt el, valamint az ellene emelt társtettesként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségének vádja alól felmentette.
K. P. X. rendű vádlott tekintetében a bíróság úgy döntött, hogy a vádlott bűnös vesztegetés elfogadásának bűntettében, amelyért őt a bíróság 1 év - 3 évre felfüggesztett- szabadságvesztésre és 4 év energia ellenőri foglalkozástól való eltiltásra ítélte, valamint 250.000 forint értékben vagyonelkobzást rendelt el. A X. rendű vádlottat a bíróság a társtettesként elkövetett lopás bűntettének vádja alól felmentette.
CS-né T. T. Zs. XI. rendű vádlottat a bíróság az ellene emelt társtettesként elkövetett lopás bűntettének vádja alól felmentette.
Továbbá az eljárásban szereplő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben a bíróság 5 millió forint pénzbírságot szabott ki. 
A bíró indokolásában elmondta, hogy a büntetőeljárás során, a lopási cselekmények esetében – mivel az ingatlanokon bizonyítottan volt energia, illetve vízfogyasztás és objektív módon feltárt a mérőórát megkerülő, méretlen energia és víz vételezését szolgáló rendszer - a lopás elkövetésének ténye minden esetben aggálytalanul megállapítható volt. Míg a vesztegetés vádja esetében a bűnösség megállapítása az I. és III. rendű vádlottak és az E-on ellenőrök esetében a bizonyítékok alapján percre pontosan megállapítható volt. Továbbá a bíróság azt is minden kétséget kizárólag megállapította, hogy a cselekmények koordinálása az I. rendű vádlott kezében futott össze, azokat szervezetten ő irányította.
Az ítélet ellen az ügyész a tényállás téves megállapítása miatt, súlyosításért és a felmentett vádlottak elítéléséért nyújtott be fellebbezést. A döntés ellen a tárgyaláson jelenlévő III. és IV. rendű vádlottak és védőik, valamint a bűnösnek mondott vádlottak védői fellebbezéssel éltek elsősorban felmentésért, hatályon kívül helyezésért, illetve enyhítés iránt. A távollévő terhelteknek a jogorvoslatra 8 nap áll rendelkezésükre. A bíróság által felmentett vádlottak az ítéletet tudomásul vették.
Az ítélet nem jogerős.
A büntetőeljárás másodfokon a Budapest Környéki Törvényszéken folytatódik.

Budapest, 2021. szeptember 15.

Budapest Környéki Törvényszék Sajtó- és Kommunikációs Osztály