Budapest Környéki Törvényszék - Külföldön kényszerítették prostitúcióra a sértett lányokat

Szervezeti egység
Budapest Környéki Törvényszék

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2019. szeptember 26-án megtartott ülésén 3 hónappal meghosszabbította annak a nőnek és két férfinak a letartóztatását, akiket kizsákmányolás céljából, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsít a nyomozó hatóság. 

A nyomozás eddigi adatai szerint N. L. gyanúsított 2014 júniusában internetes közösségi oldalon megismerkedett a nehéz anyagi körülmények között élő sértettel, akit azzal hitegetett, hogy vele jobb élete lesz és feleségül veszi. Rövid idővel az üzenetváltások után a gyanúsított azzal az ürüggyel vitte magával a sértettet Hevesre, hogy bemutatja őt az édesanyjának. A gyanúsított elkérte a sértettől személyazonosító igazolványát és azt a gépkocsi kesztyűtartójába elrakta, majd a sértettel Fótra hajtott, ahol egy utast vettek fel. Itt a sértettnek telefont adott azzal, hogy telefonáljon haza, hogy minden rendben van, férjhez ment, egyben megfenyegette a sértettet, ha nem ezt mondja, megöli. A sértett hazatelefonált édesanyjának és közölte azt, amit a férfi kívánt. Ezek után a kiszolgáltatott helyzetbe hozott sértettet kizsákmányolás céljából a gépkocsival Németországba, Nürnberg városába vitte, bemutatta édesanyjának, N.L.-né gyanúsítottnak. A sértettet megfenyegették, ha nem hajlandó prostituáltként dolgozni és szökni próbálna, megverik. N.L.-né a sértettről fehérneműs képeket készíttetett és a sértett prostitúciós tevékenységét hirdette az interneten.

A gyanúsítottak kihasználták a pénztelen, hely-és nyelvismerettel nem rendelkező, megfenyegetett sértett kiszolgáltatott helyzetét és arra kényszerítették, hogy az ingatlanban ellenszolgáltatásért prostitúciós tevékenységet végezzen, több alkalommal tettleg bántalmazták, a személyi szabadságától is megfosztották, folyamatosan felügyelték és 2014 augusztusáig szexuális szolgáltatások nyújtására kényszerítették. A gyanúsítottak a prostitúciós tevékenységből származó bevételt eltették és saját megélhetésükre fordították. A sértett a gyanúsítottak tudta nélkül - egy telefont szerezett és felhívta azon az édesanyját. A gyanúsítottak ezt észlelték és megnyugtatásául közölték az anyával, hogy a lánya jól van és 2014 áprilisában 200 eurót utaltak a számlájára. 

N. A. gyanúsított 2016-ban Németországban Nürnberg városában összeismerkedett a már prostituáltként dolgozó másik sértettel és kitartatta magát vele. A sértett tevékenységéből befolyt bevételt teljes egészében elvette és azt saját megélhetésére fordította. Majd 2017 novemberében Augsburgban a sértettet ezer Euro-ért eladta.

A büntetett előéletű gyanúsítottak személyi körülményei kötöttséget nem mutatnak és az is megállapítható, hogy külföldi kapcsolataik vannak. Figyelemmel a gyanú tárgyát képező cselekmény tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára, alappal feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válnának, így különösen megszöknének, elrejtőznének, továbbá a tanúkat befolyásolnák és ezzel veszélyeztetnék a bizonyítás eredményességét, valamint szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének el.

A bíróság a gyanúsítottak meghallgatását követően, a fentiek alapján elrendelte mindhárom gyanúsított letartóztatásának 3 hónappal történő meghosszabbítását az első fokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb azonban 2019. december 28. napjáig.

A határozat nem végleges, de végrehajtható.

Budapest, 2019. szeptember 26.

Budapest Környéki Törvényszék Sajtó és Kommunikációs Osztály