Budapest Környéki Törvényszék – Másodfokon hozott jogerős döntést a zenészként ismert vádlott ügyében a Budapest Környéki Törvényszék

Szervezeti egység
Budapest Környéki Törvényszék

Illegális bekötéssel több tízmillió forintnyi áramot, földgázt, vizet használt el az I. rendű vádlott, akinek ügyében további terheltek is érintettek voltak. Ellenük gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárás. Elsőfokon 2021. szeptember 15-én a Budaörsi Járásbíróság hirdetett ítéletet az ügyben. Az elsőfokon eljáró bíróság az I. rendű vádlottat és további öt vádlottat ítélt börtönbüntetésre. Jogerős ítéletet a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 2022. december 7-én megtartott nyilvános, folytatólagos tárgyalásán hozott a büntetőügyben.

Az I. rendű vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági társaságban tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonosként vett részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításában. Több vállalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képviselői. Az I., III. és IV. rendű vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök az I. rendű vádlott zenei és egyéb vállalkozásai révén. Az I. rendű vádlott társaival a 2000-es évek elején elhatározta, hogy az I. rendű vádlott mocsai lakóhelyén, illetve 2010. környékén a tulajdonosi érdekkörébe tartozó tatai Boglárka Lakóparkban a lakhatás céljául szolgáló és egyéb épületek, továbbá a lakópark egyes lakásainak és a közös fogyasztóinak közmű ellátását úgy oldja meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. Ennek érdekében a közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, vagy nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek nevére, majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki a mérőórák megkerülésével. A III. rendű vádlott az illegális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok összehangolására volt szükség, lebonyolíttatta azokat. A VII. rendű vádlott és további, részben az eljárás alatt elhunyt, részben ismeretlen személyekkel. A IV. rendű vádlott a méretlen vételezésből származó vagyoni előny biztosításában vett részt. A VIII. rendű vádlott a mocsai birtokon történő szemle megtartását akadályozta a tevékenységével. A vádlottak a sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek. Az ügy IX. és X. rendű vádlottjai, akik az EON áramszolgáltató energia ellenőreiként dolgoztak, az általuk a tatai ingatlanon feltárt szabálytalan áramvételezés titokban tartása érdekében 500.000 forintot vettek át III. rendű vádlottól, az I. rendű vádlott kezdeményezésére és az általa biztosított összegből.

A Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság G. L. I. rendű vádlottal szemben az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés büntetés tartamát 3 év 6 hónapra, a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tartamát pedig 4 évre súlyosította. 
A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokon eljáró Budaörsi Járásbíróság a tényállást döntően helyesen állapította meg, a bizonyítási eljárást széles körben lefolytatta, indokolása részletes, mindenre kiterjedő és alapos volt. Azonban az I. rendű vádlott tekintetében a büntetés mértéke túl enyhe volt, nem tükrözte kellően az I. rendű vádlott bűncselekményben betöltött vezető szerepét, ezért az ítélet belső arányossága torzult.
A másodfokú bíróság a IV. rendű vádlott vonatkozásában megállapította, hogy az egyik terhére rótt lopás bűntette bűncselekményt, a többi lopási bűncselekménnyel megegyezően bűnsegédként követte el. 
Ezen túl a IX. rendű és a X. rendű vádlottak – akik az ügyben energia ellenőrként szerepeltek – bűnösségét az elsőfokú bíróságétól eltérően megállapította hamis magánokirat felhasználásának vétségében is, amelyet társtettesként követtek el, azonban a kiszabott büntetésüket nem súlyosította.
Egyebekben a másodfokú bíróság az elsőfokú döntés rendelkezéseit helybenhagyta.
A döntéssel szemben az ügyész a IX. rendű és X. rendű vádlott terhére, a kiszabott büntetés súlyosítása érdekében fellebbezést jelentett be.  A vádlottak védője a jogorvoslati nyilatkozat megtételére 3 munkanapot tartott fenn.
A többi vádlott vonatkozásában az ítélet jogerős.

Budapest, 2022. december 7.

Budapest Környéki Törvényszék Sajtó- és Kommunikációs Osztály