Egri Törvényszék - Ítélet a gyöngyöspatai szegregációs ügyben

Szervezeti egység
Egri Törvényszék

Az Egri Törvényszék 2018. október 16-án elsőfokú nem jogerős ítéletet hirdetett a szegregációs ügyként ismertté vált polgári perben.
 
63 felperes indított keresetet az alperesek ellen, végül 62 felperes ügyében született ma döntés, egy felperes a per folyamán elállt a keresetétől.
 
Az ügy felperesei a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola volt és jelenlegi diákjai, az ügy I. r. alperese Gyöngyöspata Önkormányzata, II. r. alperese a Nekcsei Demeter Általános Iskola, míg III. r. alperese a Hatvani Tankerületi Központ volt.
 
A kereset személyiségi jogsértés megállapítására és nem vagyoni kártérítés megfizetésére irányult.
 
A törvényszék 2 felperes vonatkozásában teljes egészében elutasította a keresetet, 12 felperes vonatkozásában a keresetnek teljes egészében helyt adott és 48 felperes vonatkozásában a keresetet részben elutasította.
 
A felperesek 287 tanév vonatkozásában érvényesítették igényüket, a legelső ezek közül a 2003/2004-es, míg a legkésőbbi a 2016/2017-es tanév volt. A bíróság 226 és fél tanév vonatkozásában marasztalta az alpereseket. A felperesek a jogsértés megállapításán kívül összesen 143.500.000 forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére kérték kötelezni az alpereseket, amelyből a bíróság 89.050.000 forintban találta alaposnak a felperesek követelését és ennek megfizetésére egyetemlegesen kötelezte az alpereseket. A legkisebb marasztalási összeg 200.000 forint, a legmagasabb 3.500.000 forint volt.
Azon 60 felperes vonatkozásában, akik részére a bíróság nem vagyoni kártérítést ítélt meg, az ő sérelmükre a személyiségi jogsértést is megállapította. A felperesek személyiségi jogainak sérülése az egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi joguk megsértését jelenti.
A felpereseknek megítélt nemvagyoni kártérítés összegét a bíróság egyenként, külön mérlegelés alapján állapította meg az összes bizonyíték és körülmény figyelembevételével. Ezek között szerepelt például az is, hogy egy-egy felperesi tanuló vonatkozásában hány tanévben sértették meg az alperesek a felperesek egyenlő bánásmódhoz fűződő személyiségi jogaikat.
 
Mint ismeretes jelen pert megelőzte egy korábbi közérdekű keresettel indult per, amelyben a Kúria kimondta, hogy jelen per alperesei, illetve jogelődei jogellenes elkülönítés fenntartásával személyiségi jogsértést követtek el a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában. Az alperesek a roma gyerekeket közvetett hátrányos megkülönböztetésben részesítették azzal, hogy a „b” jelű osztály szegregált roma tanulókból álló osztály volt.
 
Eger, 2018. október 16.

 

Egri Törvényszék Sajtóosztály