Egri Törvényszék - kuruzslás, közokirat-hamisítás

Szervezeti egység
Egri Törvényszék
A Hevesi Járásbíróság 2015. január 22-én ítéletet hozott a T.M. vádlott ellen kuruzslás és két rendbeli közokirat-hamisítás bűntette miatt folyamatban lévő büntető ügyben.
 
A vádirati tényállás szerint a vádlott 2009. január 23-át megelőző, pontosan meg nem határozható időben és tisztázatlan körülmények között hozzájutott egy valótlan tartalmú, hamis orvosi diplomához, melyet – annak hamis tartalma szerint – 1996. június 17-én egy franciaországi egyetemen szerzett meg. Megállapítást nyert, hogy az 1996. évben ilyen néven és személyi adatokkal megegyező személy nem kapott orvosi diplomát ezen az egyetemen, ráadásul a valótlan tartalmú, hamis orvosi diplomának sem a megjelenési formája, sem a betűtípusa, sem a bélyegzőlenyomata nem felelt meg az egyetem által kiállított diplomának, az okiratot aláíró személyek kiléte pedig ismeretlen.
 
T.M. vádlott ezt a valótlan tartalmú, hamis orvosi diplomát nyújtotta be az Egészségügyi Engedélyezési Hivatalhoz annak elismerése céljából, hogy a vádlott képesítése megfelelő és jogosult az általános orvosi cím viselésére. A hivatal ezt követően 2009. február 2-án hatósági bizonyítványt állított ki, mely azt a valótlan tényt tartalmazza, miszerint T. M. vádlott szakképesítése általános orvos és jogosult a doktori cím viselésére. 
 
A vádlott a nyilvántartásba vételt követően 2013. július 31-ig az orvosi gyakorlata jogosultságát színlelve – többek között – az egri Markhot Ferenc Kórház gasztroenterológiai, belgyógyászati, kardiológiai fekvőbeteg osztályán és szakrendelésén, ügyeletes orvosként, valamint Tiszanánán helyettes háziorvosként tevékenykedett.
 
T.M. vádlott időközben, 2011. augusztus 10-án tagfelvételi kérelmet nyújtott be a Magyar Orvosi Kamara Heves Megyei Területi Szervezetéhez, mely alapján a Magyar Orvosi Kamara által vezetett közhiteles nyilvántartásba valótlan adatként került bejegyzésre, miszerint T.M. vádlott orvos.
 
A Hevesi Járásbíróság, mint elsőfokú bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rendbeli kuruzslás, valamint 2 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében, ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 1 év 6 hónapi börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a vádlottat 150.000 forint pénzbüntetésre ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta az egészségügyi szakképesítést igénylő foglalkozás gyakorlásától. A bíróság az elsőfokú ítéletet a vádlott távollétében hozta meg, az ítélet nem jogerős.
 
Eger, 2015. január 23.
 
Az Egri Törvényszék Sajtóosztálya