Fővárosi Törvényszék - A bíróság letartóztatást rendelt el egy gyermekpornográfia bűntette miatt indult büntetőügyben

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2023. szeptember 17-én egy gyermekpornográfia bűntette miatt indult büntetőügyben elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
 
A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt a részére korábban munkavégzés céljából biztosított és általa kizárólagosan használt munkahelyi laptopon gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 7 pornográf videófelvételt, valamint gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 390 pornográf felvételt tartott.
 
Bizonyítottság esetén a gyanúsított fenti cselekménye tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló, sanyargatást tartalmazó pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntettének megállapítására alkalmas. A gyanú megalapozottsága kapcsán a bíróságnak észszerű kételye nem merült fel.  

A gyanú szerinti cselekmény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, a konkrét tárgyi súly kimagasló. Ez önmagában hat a terhelt személyére és magtartására – azt is figyelembe véve, hogy az eljárás tárgyát képező cselekmény a társadalom tagjaiban nagymértékű rosszallást válthat ki és a gyanúsított társadalmi megítélését – az ártatlanság vélelmének szem előtt tartása mellett is – kétségkívül rontja. A terhelt az állását elveszítette, jelenleg munkanélküli, ugyanakkor átlagon felüli életszínvonalon él, nagy összegű likvid megtakarítással rendelkezik. Családi kapcsolatai rendezettnek tűnnek, ugyanakkor a személyi körülményei a gyanú szerinti bűncselekmény tárgyi súlyából és a büntetési tételéből eredő fenyegetettséget teljes mértékben nem ellensúlyozzák, ezért alappal lehet feltételezni azt, hogy a gyanúsított eljárás során való időszerű jelenléte csak kényszerintézkedés alkalmazásával biztosítható.
 
Az eljárás jelen, kezdeti szakaszában korlátozás alkalmazása nélkül a gyanúsítottnak még objektív lehetősége lenne a nyomozás akár jogellenes eszközökkel való befolyásolására, így különösen tárgyi bizonyítási eszköz elrejtésére, megsemmisítésére. A további nyomozás során szükséges és indokolt a már lefoglalt számos mobilkommunikációs és adathordozó eszköz vizsgálata, adattartalmának elemzése, ezek eredményeképp pedig a nyomozás új irányt is vehet.
 
A gyanúsított bár büntetlen előéletű, azonban a felvételek száma és a terhelt vallomása alapján is lehet arra következtetni, hogy nem egyszeri, elszigetelt eseményről van szó. Mindezek alapján a bíróság szerint reális a veszélye annak, hogy kényszerintézkedés alkalmazása nélkül a gyanúsított újabb hasonló jellegű, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.
 
A bíróság tehát úgy ítélte meg, hogy jelen eljárásban a legszigorúbb kényszerintézkedés alkalmazása szükséges.

 

2023.09.17.