Fővárosi Törvényszék - Két embert temetett maga alá a józsefvárosi bolt leszakadt galériája – előkészítő ülést tartott a bíróság

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék

A Pesti Központi Kerületi Bíróság előkészítő ülést tartott egy büntetőügyben, amelyben egy férfit ha-lált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolnak.

A vád szerint a terhelt egy galériázott ingatlanában élelmiszerüzletet üzemeltetett. A vádlott folya-matosan nagy mennyiségű, nagy súlyú áruval terhelte a galériát, amelynek terhelhetőségére vonat-kozóan nem rendelkezett adatokkal.
2021. december 28-án nagyobb mennyiségű árut tároltak a galériaszinten, mint amit az elbírt volna, így az leszakadt és az üzlet alkalmazottja, illetve egy másik személy is a törmelék alá szorult. A bal-eset következtében az alkalmazott 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, míg a másik áldozat az életét vesztette. 
Az ügyészség szerint a vádlott többek között azon mulasztásaival, hogy nem gondoskodott a mun-kahely munkavédelmi követelményeiről, így a megfelelő szerkezetű és szilárdságú galériaszint tele-pítéséről, annak időszaki ellenőrzéséről, továbbá megfelelő tárolóhelyiség kialakításáról, veszélyez-tette az ott tartózkodók életét és testi épségét, egészségét. Ezek a mulasztások ok-okozati összefüg-gésben állnak a balesettel, a sérüléssel és az egyik sértett halálával.

Az előkészítő ülésen a terhelt nem ismerte be bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, ezért a bíróság a bizonyítási indítványok elhangzását követően tárgyalásra utalta az ügyet. 

Az eljárás 2024. szeptember 10-én a vádlott és tanúk meghallgatásával folytatódik.

 

2024.04.26.