Fővárosi Törvényszék – Több milliót zsaroltak ki egy jó anyagi körülmények között élő férfitől - ítélet született

Szervezeti egység
Fővárosi Törvényszék

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság tegnap előkészítő ülést tartott és 4 vádlott ügyében ítéletet is hirdetett egy büntetőügyben, amelyben összesen 8 személyt vádolt meg az ügyészség többek között folytatólagosan, élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolás, üzletszerűen elkövetett nagyobb kárt okozó csalás, folytatólagosan, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett nagyobb kárt okozó csalás bűntettével, valamint zaklatás vétségével.

A vád szerint az I., II. III., V., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak egymással összejátszva előre megtervezve zsarolásokat, csalásokat hajtottak végre úgy, hogy különböző történeket találtak ki és pénzt követeltek a sértettől, aki félelemből segített nekik.  A sértett később kapcsolatba került a IV. rendű vádlottal is, akivel hosszabb ideig párkapcsolatban élt és aki szintén – a sértett érzelmeire hatva – történeteket talált ki, majd egy kis idő után részt is vett a többi vádlott tervében, azért, hogy pénzt szerezzen a férfitól. 
A nyolc vádlott összesen több mint 30 millió forint kárt okozott a sértettnek, amely összegnek a jelentős része nem térült meg. 

Az előkészítő ülésen jelenlévő – II., IV., V., VI., VII., VIII. rendű – vádlottak közül a II. és IV. rendű terheltek nem ismerték be bűnösségüket és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról. Az V., VI., VII. és VIII. rendű vádlottak azonban a vádirati tényállással egyezően és a vádirati minősítésnek megfelelően beismerték a bűncselekmények elkövetését és lemondtak a tárgyaláshoz való jogukról is. Ezen nyilatkozataikat a bíróság elfogadta, ezért bizonyítási eljárást nem folytatott le velük szemben, a felszólalásokat és a vádlottak utolsó szó jogán tett nyilatkozatait követően pedig ítéletet hirdetett. 

A bíróság az V. rendű vádlottat 2 év – végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtön fokozatú szabadságvesztésre és 250.000 forint pénzbüntetésre, a VI. rendű és VII. rendű vádlottat 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtön fokozatú szabadságvesztésre és 100.000 forint pénzbüntetésre, míg a VIII. rendű vádlottat 1 év 6 hónap – végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtön fokozatú szabadságvesztésre és 150.000 forint pénzbüntetésre ítélte. 

A bíróság a büntetés kiszabásakor enyhítő körülményként értékelte valamennyi vádlott esetében a beismerő vallomásukat, a megbánásukat, illetve a VI., VII. és VIII. rendű terheltek büntetlen előéletét. Az V. és VI. rendű terheltek tekintetében további enyhítő körülményként értékelte a bíróság a kár megtérítését, a kiskorú gyermekről való gondoskodást. Súlyosító körülményként vette figyelembe ugyanakkor a társtettesi és folytatólagos elkövetést, az V. rendű esetében pedig a büntetett előéletet és azt, hogy vezető szerepet játszott a bűncselekmény elkövetésében. 

Az ítéletet a vádlottak és védőik tudomásul vették, az ügyészség pedig 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

Az eljárás 2022. július 6-án a III. rendű vádlottra vonatkozó előkészítő üléssel folytatódik.

Budapest, 2022. június 22.

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály