Győri Ítélőtábla – Emberölés bűntettének kísérlete és önbíráskodás bűntettének kísérlete

Szervezeti egység
Győri Ítélőtábla

A most 42 éves vádlott 2022 nyarán élettársi kapcsolatban élt egy nővel, akinek korábbi élettársával anyagi elszámolási vitája volt, amelyről a vádlott is tudott. A nő és korábbi élettársa telefonon megbeszélték, hogy 2022. július 27-én találkoznak és elszámolnak egymással. A vádlott július 24-én fenyegető SMS-t küldött saját nevében a nő telefonjáról a férfinek, majd másnap a telefonbeszélgetésükbe a vádlott bekapcsolódott, ismét fenyegetve felszólította a férfit, hogy rendezze a tartozását. A vádlott fenyegetései a férfiben komoly félelmet keltettek, ezért elhatározta, hogy még aznap felkeresi a nőt a helyzet tisztázása érdekében, így három munkatársával együtt a 13 kilométerre lévő településre mentek. A gépkocsival a háztól távolabb leparkoltak, majd az egyik kolléga az utcán várakozott, miközben a férfi bekopogott a nő házának bejárati ajtaján, de senki nem nyitott ajtót. Ekkor a kollégája is felment a teraszra, felelősségre vonta a férfit, mert eredmény nélkül utaztak Balatonalmádiba. Vitatkoztak, majd a kolléga megrúgta a bejárati ajtót, amely következtében az kinyílt. Ekkor kijött a házból a nő, felszólította a két férfit, hogy menjenek el. Az ittas állapotban lévő kolléga kiabálni kezdett a vádlottnak, hogy jöjjön ki, aki ezt meghallotta, és a teraszról próbálta kilökdösni a kapun a sértettet. A vádlott a teraszon magához vett egy vadászkést, és azzal egy alkalommal megszúrta a sértettet azt kiabálva, hogy „Most megdöglesz…!”. Dulakodás közben a sértett megragadta a vádlott nyakát, mely következtében a terasz melletti bokros részre estek. A vádlott felállt, bement a házba, a sértett pedig kiment a kapun, majd az utcán összeesett. 
A helyszínre érkező mentők a sértettet kórházba szállították, ahol sürgősséggel műtétet végeztek el, mely során eltávolították a lépét. 
A sértett sérülése életveszélyes sérülés volt, amely az időben érkező orvosi beavatkozás nélkül a halálához vezetett volna.

A fenti tényállás alapján az elsőfokon eljáró Veszprémi Törvényszék a vádlottat emberölés bűntettének kísérletében és önbíráskodás bűntettének kísérletében ítélte bűnösnek, ezért őt halmazati büntetésül tíz év börtönbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére súlyosítás érdekében; a vádlott és védője az emberölés bűntettének kísérlete vonatkozásában felmentés míg másodlagosan enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. 

A Győri Ítélőtábla a mai napon meghozott végzésével az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A másodfokú eljárásban az első eldöntendő kérdés az volt, hogy a vádlott jogos védelmi helyzetben szúrta-e meg a 11,2 cm pengehosszúságú vadászkéssel a sértettet. Ennek megítélésénél abból kellett kiindulni, hogy a sértett két társával kereste fel hívatlanul a vádlott és élettársa által lakott kertes házat. Közülük ketten az ingatlanra bementek, és a sértett a teraszon a kiérkező élettárstól emelt hangon követelte, hogy mondja meg, hol van a vádlott. Ebből következően a sértett számára az élettárs érdektelen volt, míg a vádlott nem is volt jelen a sértett hangoskodó fellépésekor. Amikor a vádlott a házból a teraszra kiérkezett, maga lépett fel támadólag a sértettel szemben és le akarta lökni a teraszról. Kölcsönös dulakodás alakult ki, mellyel a vélt védelmi helyzet megszűnt. Ezt követően pedig a vádlott az elhárítás olyan aránytalan, szükségtelen módját – a vadásztőrrel mellkason szúrást választotta – mely végképp kizárja a jogos védelmet.
Másodsorban a bíróságoknak abban kellett állást foglalnia, hogy a vádlott szándéka az élet kioltására vagy testi sértés okozására irányult. Az alkalmazott eszköz (a vadászkés), a sértett testtájék (a mellkas) és az okozott maradandó fogyatékossággal járó sérülés kétségtelenné tette, hogy a vádlott szándéka emberölésre irányult. A sértett életét pedig csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.
A kiszabott büntetés arányban állt a vádlott társadalomra veszélyességével, valamint az enyhítő és súlyosító körülményekkel.

Győr, 2024. június 25.

Győri Ítélőtábla Sajtóosztály