Győri Ítélőtábla - Emberölés előkészületének bűntette

Szervezeti egység
Győri Ítélőtábla

GY.K. vádlott (1999) tanulmányai befejezését követően is a szülei házában maradt, megállapodott velük, hogy havi 30.000,- forinttal hozzájárul a háztartás költségeihez, és további 30.000,- forintot fizet saját lakástakarékossági számlájára. A vádlott rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért fizetési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, szolgáltatók és magánszemélyek felé is több százezer forintos tartozása volt, ezzel párhuzamosan szüleivel a viszonya folyamatosan megromlott. 
A vádlott 2017. év során A.A. nevű ismerősét arra kérte, hogy szerezzen neki mérget, mert a szüleit meg szeretné ölni, mivel folyamatosan vitáznak vele, piszkálják őt. Az ismerőse a vádlott kérését elutasította. 
2019. január 12-én a vádlott A.A. kíséretében B.B.-hez ment, ahol a vádlott megtudta, hogy B.B. élettársa albán származású, és arról érdeklődött, ismer-e olyan embert, akinek van eladó fegyvere vagy aki ölne pénzért. B.B. közölte vele, hogy ez kizárt. 
Ugyanezen a napon a vádlott felhívta C.C. ismerősét, megkérdezte tőle, hogy „nem érdekli-e két ember meggyilkolása”, melyre C.C. rögtön közölte, hogy nem, azonban a vádlott kérte őt, ha tud erre vállalkozó személyt, azonnal jelezze neki.
2019. január 14-én a vádlott személyesen is felkereste C.C.-t, akit megkért arra, hogy ölje meg szüleit, de C.C. ismét elutasította.
2019. január 16-án a vádlott megkérdezte C.C.-t, hogy nem gondolta-e meg magát. C.C. ismét elutasította. Elmondta, hogy tudja, szülei hol tartják a pénzt, és a bankkártyájuk PIN kódját is ismeri. Ő a gyilkosságért azonnal fizetne 1 millió forintot.
Ugyanezen a napon a vádlott szórakozni ment, ahol megismerkedett D.D.-vel, akitől szintén megkérdezte, hogy a „szüleit nem tudná-e eltenni láb alól”. D.D. ezt viccnek gondolta, ezért azt válaszolta, hogy fejenként 1-1 millió forintért ez lehetséges. A vádlott ezt elfogadta, jelezte, hogy a 2 millió forintot kifizeti. D.D. ezt elmesélte ismerőseinek, akik úgy ítélték meg, hogy a vádlott a szülei megölését komolyan gondolja, ezért elhatározták, hogy erről bizonyítékot szereznek, és figyelmeztetik a szülőket. C.C. és D.D. egymástól függetlenül szöveges üzenetváltást kezdeményeztek a vádlottal, melyre a vádlott telefonon, hangüzenetben és írásos üzenetben is megerősítette a szülei megölésére irányuló felhívást és annak részleteit.
Az így megszerzett bizonyítékokkal január 17-én felkeresték a szülőket, majd a hatóságot, akik a vádlottat eljárás alá vonták, így a vádlott cselekményét megakadályozták, az előkészületi szakban rekedt.

A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat 2 rendbeli emberölés előkészületének bűntettében ítélte bűnösnek, ezért 4 év börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés kétharmad részének kitöltését követő nap.

Az ítélet ellen a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan jelentős enyhítésért jelentettek be fellebbezést. 

A Győri Ítélőtábla a mai napon meghozott végzésével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ítélőtábla kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság mérlegelő tevékenysége és a bűnösségre vont következtetése is helyes volt. Elvetette a vádlott védője azon fellebbezési érvelését, hogy a terhelt csak poénból hívta fel a tanúként kihallgatott ismerőseit, hogy öljék meg a szüleit. A vádlott hosszan, ismétlődően több személynél érdeklődött az iránt, hogy ki tudná megölni a szüleit. Az emberölés érdekében korábban mérget is be akart szerezni. Végül az emberölésre vállalkozóknak jelentős összeget, fejenként 1-1 millió Ft-ot ajánlott a végrehajtásért. Az ölésre felhívott személyek pedig annyira komolyan vették ezt a szándékot, hogy arról hangfelvételt készítettek és azt, valamint az üzeneteket a vádlott szüleinek mutatták meg. A kiszabott, kevéssel középmérték alatti büntetés enyhítésére azért nem volt mód, mert a vádlott a  hozzá legközelebb állók, a szülei sérelmére követte el a bűncselekményt. Ha megvalósul a cselekmény, az a súlyos büntetéssel fenyegetett emberölés minősített esetének; nyereségvágyból,  előre kitervelten több emberen elkövetett emberölésnek minősül.