Miskolci Törvényszék - 10 éven át dolgoztatta és bántalmazta a sértettet – ítélet az ózdi rabszolgatartó ügyében

Szervezeti egység
Miskolci Törvényszék

Az Ózdi Járásbíróság 2019. október 21-én a sértett sanyargatásával elkövetett kényszermunka, maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés és maradandó fogyatékosságot okozó könnyű testi sértés elkövetése miatt mondta ki bűnösnek azt a férfit, aki éveken keresztül ingyen dolgoztatta és bántalmazta egy férfi ismerősét.  

A bíróság által megállapított tényállás szerint a lakhatással és biztos megélhetéssel nem rendelkező sértett még 2008-ban költözött a vádlotthoz és annak családjához. Megállapodtak, hogy a sértett elvégzi a ház körüli munkákat, gondozza az állatokat és fát vág, melyért cserébe a vádlott lakhatást, napi háromszori étkezést és fizetséget biztosít számára.
Csaknem két éven keresztül a vádlott be is tartotta a megállapodásukat, azonban 2010-től kezdődően egyre rosszabbul bánt a sértettel, többször megütötte, elvette a szociális segélyét, illetve a közmunkából származó jövedelmét, később pedig arra kényszerítette, hogy hagyja ott a munkahelyét.
2014-ben a vádlott és családja átköltözött egy másik ózdi ingatanba, ahová a sértettet is magukkal vitték és beköltöztették a ház nyári konyhájába. A bántalmazások ezt követően rendszeressé váltak. A sértett többször megpróbálta otthagyni a férfit - egy alkalommal például Miskolcon akart munkát vállalni - de az mindig utánament, visszahozta és megverte. Az is előfordult, hogy egy ásóval sújtott a fejére, mely ütés ellen a sértett jobb kezével védekezett, így az eltört. Orvosi segítség hiányában azonban csontja eldeformálódva forrt össze. 
Az éveken át tartó sanyargatás 2018. február 8-án ért véget, amikor a vádlott acélbetétes bakancsával úgy megrúgta a sértett fejét – mert az túl kevés fát vitt haza az erdőből – hogy gyökerestől kitört az egyik foga. A sértett másnap hajnalban tudott megszökni a rabságból.

A járásbíróság a vádlottat 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe, hogy a vádlott ezidáig sosem volt büntetve. Ugyanakkor a vádlott terhére értékelte, hogy a környező településeken egyre gyakrabban élnek vissza a kiszolgáltatott körülmények között élők helyzetével. A bíróság a vádlott letartóztatását is elrendelte. 
A bíróság ítéletét az ügyész tudomásul vette, ugyanakkor a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be az ellen. Az ügy a Miskolci Törvényszéken folytatódik.

Miskolcon, 2019. október 21. 

Miskolci Törvényszék Sajtóosztály