Nyíregyházi Törvényszék - Leköpte a focibírót a szurkoló, ezért pénzbüntetést kell fizetnie  

Szervezeti egység
Nyíregyházi Törvényszék

A Nyíregyházi Járásbíróság 2020. január 14-én S.G. vádlottat becsületsértés és testi sértés vétsége miatt 150.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A tényállás szerint 2018. szeptember 17-én egy Nagyhalászon megrendezett futballmérkőzés után az öltözők bejáratánál a vádlott előzetes szóváltást követően az öltözőbe éppen bemenő játékvezetőt leköpte, majd a közöttük lévő ajtó vasrácsát felé lökte, amivel 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozott neki.

A játékvezető az eset után magánindítványt terjesztett elő a férfival szemben tettleges becsületsértés és könnyű testi sértés vétsége miatt.

Bár a vádlott büntetlen előéletű, a bíróság a büntetés kiszabása során különös súllyal értékelte, hogy az utóbbi időben a hasonló jellegű bűncselekmények rendkívül elszaporodottak.

A Btk. szerint a becsületsértés vétsége a becsület csorbítására alkalmas kifejezés használatával vagy egyéb ilyen cselekmény elkövetésével valósítható meg. Az olyan becsületcsorbító cselekmény, amely a sértett testének célzatos érintésében vagy bántalmazásában nyilvánul meg anélkül, hogy testi sértést eredményezne - például: leköpés - tettleges becsületsértésnek minősül.

A magánindítvány előterjesztésére elsősorban a sértett jogosult, formaiságára azonban a törvény nem határoz meg szigorú szabályokat, így a jogosultnak bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni.
A magánindítványt attól a naptól számított egy hónapon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekményről tudomást szerzett.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője 3 nap gondolkodási időt tartott fenn.