Pécsi Ítélőtábla - Súlyosítás emberölés bűntette ügyében

Szervezeti egység
Pécsi Ítélőtábla

A Pécsi Ítélőtábla súlyosította annak a férfinak a büntetését, aki társával együtt 2014. augusztusában megölt és kirabolt egy vállalkozót.
A jogerősen megállapított tényállás szerint az I.r. vádlott 2014 nyarán anyagi nehézségekkel küzdött, ezért létfenntartását különböző vagyon elleni bűncselekmények elkövetése útján kívánta biztosítani. Rendszeresen látogatta a sértett által üzemeltetett büfét, célirányosan megfigyelte a bevétel alakulását, a készpénz kezelésével és a kassza működésével kapcsolatos gyakorlatot. 
Az I.r. vádlott megkereste ismerősét, a III.r. vádlottat azzal, hogy a sértett lakásába történő betörés útján szerezzék meg a férfi pénzét. Ezt követően a III.r. vádlott az elkövetésbe egy korábbi bűntársát, a II.r. vádlottat is bevonta. Mivel a sértett családtagjai közül – megfigyeléseik alapján – valaki mindig otthon tartózkodott, ezért tervükön változtattak és elhatározták, hogy a sértettől erőszak vagy élet és testi épség elleni fenyegetés alkalmazásával, azaz rablás útján fogják megszerezni a nála lévő készpénzt.
2014. augusztus 15-én egy fémcsövet és egy vascsövet magukhoz véve indultak el gépkocsival a sértett házához. Az I.r. és a II.r. vádlott a házhoz ment, a bejárat melletti bokrokban elrejtőzött, míg a III.r. vádlott a háztól nem messze leállította az autót és figyeléssel biztosította a bűncselekmény elkövetését. 
A sértett, miután az általa üzemeltetett üzletek bevételét, a mintegy 1,1 millió forintot összegyűjtötte, lakására indult gépkocsijával. Miután behajtott ingatlanára és kiszállt a kocsijából, a bokrok takarásában rejtőző I.r. és II.r. vádlott odalépett hozzá, majd a II.r. vádlott a nála lévő vasrúddal nagy erejű ütést mért a férfi fejére, aki ettől a földre esett és legfeljebb 1-2 percen belül életét vesztette. A két vádlott a sértett nadrágját a benne lévő összesen 1.200.000 Ft készpénzzel és egy mobiltelefonnal együtt elvitte a helyszínről. Visszamentek a várakozó társuk kocsijához, a III.r. vádlott lakására mentek és az eltulajdonított készpénzt egymás között elosztották. 
Az I.r. vádlott másnap értesült a sértett haláláról és ekkor egy korábban rendőrként dolgozó ismerősének elmondta, hogy az általa tervezett rablás során, az elkövetők a tőle kapott megbízást túllépve megölték a sértettet. Az I.r. vádlott ismerőse ezt követően az elmondottakat korábbi felettesével megosztotta, aki értesítette a nyomozóhatóságot, így került sor a három vádlott elfogására.
Két hatályon kívül helyezést követően a Zalaegerszegi Törvényszék az I.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette miatt, mint visszaesőt 16 év fegyházra és 10 és közügyektől eltiltásra ítélte, a II.r. vádlottat emberölés bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra, a III.r. vádlottat pedig bűnsegédként elkövetett rablás bűntette miatt 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az I.r. és a II.r. vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható, míg a III.r. vádlott a büntetés kétharmad részének kitöltését követően feltételes szabadságra bocsátható. Az ítélet a III.r. vádlott vonatkozásában 2018. december 3-án jogerőre emelkedett.
A fellebbezések folytán eljárt Pécsi Ítélőtábla az I.r. vádlott büntetését 18 év fegyházra súlyosította, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta. Az ítélet így az I.r. és a II.r. vádlott vonatkozásában is jogerőre emelkedett.