Szombathelyi Törvényszék – Elsikkasztotta 118 ápolt pénzét

Szervezeti egység
Szombathelyi Törvényszék

A Körmendi Járásbíróság előkészítő ülésen 44 rendbeli folytatólagosan, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett sikkasztás bűntette, 74 rendbeli sikkasztás vétsége és más bűncselekmények miatt halmazati büntetésül 1 év 8 hónap, végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre, valamint 4 év gazdasági nővéri foglalkozástól történő eltiltásra ítélt egy büntetlen előéletű nőt. A vádlottal szemben 4.026.965 forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el, kötelezte továbbá több magánfél részére kártérítés és az állam javára 582.719 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A tényállás lényege szerint a vádlott egy szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben dolgozott gazdasági nővérként, és négy éven át 118 ápolttól sikkasztott el, összesen több mint 6 millió forintot. A vádlott munkakörébe tartozott az intézmény ápoltjainak az igényei szerinti kisebb vásárlásokra előleg felvétele, az intézményen kívüli vásárlásaik lebonyolítása is. Az intézetben lakók pénzkezelési szabályzata szerint ugyanis a pénzt nem kezelő lakók részére az osztályos gazdasági nővér vásárol be, ehhez engedéllyel és a megfelelő nyomtatvány kitöltésével vehet fel előleget, majd a számlákkal el kell számolnia. A vádlott a munkakörével visszaélve a lakók igényei szerinti bevásárlásokra felvett előleggel sajátjaként rendelkezett, és rendszeresen vásárolt a lakók pénzéből magának is különböző termékeket, amikről az egyes gondozottak nevére számlát állíttatott ki, és azokat felhasználta, valamint hamis magánokiratokkal több mint 3 millió forint előleget is vett fel a letéti pénztárból. A vádlott munkaviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntették.

Az ítélet jogerős.

Szombathely, 2022. május 24.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály