Szombathelyi Törvényszék - Ítélet halálos gázolásban

Szervezeti egység
Szombathelyi Törvényszék

A Szombathelyi Járásbíróság halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 1 év -végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett- fogházra, 200.000 forint pénzbüntetésre és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt egy férfit. Kötelezte továbbá 706.244 forint bűnügyi költség megfizetésére.
A tényállás szerint a vádlott 2022. december 18-án este, éjszakai sötétségben, de működő közvilágítás mellett közlekedett Vasvár lakott területen belüli útszakaszán, a Szentmihályfa utcán, a Kossuth utca felől a Petőfi Sándor utca irányába. A Szentmihályfa utca úttestének szélessége 7 méter, mellette bal oldalon 2,5 méter széles várakozóhelyek vannak kialakítva, az útburkolat aszfaltborítású, ekkor nedves állapotú volt, és egyébként egyenes útszakasz, amely 2%-osan emelkedik. A vádlott személygépkocsijával mintegy 48-52 km/h sebességgel haladt, mikor a Szentmihályfa utca 1. számú épület előtti útszakaszon gyakorlatilag változatlan sebességgel, észlelés nélkül elütötte a forgalmi sávjában, a terelővonaltól 1,3 méter távolságra az úttesten neki bal kéz felől átlósan áthaladó, közepes fokban ittas 66 éves sértettet, aki barna bakancsot, szürke nadrágot és zöld kabátot viselt. Az elütés következtében a sértett a személygépkocsi szélvédőjére, majd onnan az útpadkára csapódott. A sértett a baleset során olyan durva, sokszervi sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. A baleset, a baleset során elszenvedett sérülések és a sértett halála között közvetlen, egyenes, ok-okozati összefüggés áll fenn. Amikor a sértett megkezdte az áthaladást az úttesten, akkor a vádlott személygépkocsijával a későbbi elütés helyétől 68 méter távolságra járt, ám ekkor még a sértett nem volt számára észlelhető. Az úttesten áthaladó sértett az elütés helyétől 59,2 méter távolságra volt észlelhető. Amennyiben a vádlott késedelemmentesen reagál az úttesten áthaladó sértett mozgására, úgy személygépkocsiját az elütés helye előtt akár lassító fékezéssel is megállíthatta volna, tekintve, hogy a sebességéhez tartozó féktávolság lassító fékezés esetére 48,1 – 52,5 méter. A vádlott terhére 4,2 – 4,3 másodperc észlelési-cselekvési késedelem róható.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontjában írtakat, mert figyelmetlenségből eredő késedelmével a személybiztonságot veszélyeztette. A sértett a balesetben való közrehatásaként megszegte a KRESZ 21. § (5) bekezdés b) pontjában és a 21. § (8) bekezdésében írtakat, mert mint gyalogos, az úttesten nem a legrövidebb áthaladást biztosító irányba ment át; továbbá mint gyalogos olyan helyen, ahol a járművekkel szemben elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép, köteles meggyőződni arról, hogy áthaladásával a járműforgalmat nem zavarja, nem léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel van, hogy annak zavarása nélkül az úttesten átmenni nem tud.

Az ítélet jogerős.

Szombathely, 2024. március 20.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály