Szombathelyi Törvényszék - Másodfokú döntés egy zsarolás miatt indult ügyben

Szervezeti egység
Szombathelyi Törvényszék

A Szombathelyi Törvényszék, mint másodfokú bíróság tanácsülésen helybenhagyta a Szombathelyi Járásbíróság zsarolás bűntettének kísérletében hozott ítéletét.

A Szombathelyi Járásbíróság a 2020. december 9-én kihirdetett ítéletében az erőszakos többszörös visszaeső vádlottat 2 év fegyházra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

A tényállás szerint a vádlott és zárkatársa 2018. október 7-én a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet egyik cellájában töltötték jogerős szabadságvesztés büntetésüket. A terhelt rabtársa feljelentést tett a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen, hogy ezen a napon a zárkában és a folyosón a körletfelügyelő és a szintesfelügyelő bántalmazta, ezt követően pedig az egészségügyi épületben kettő szolgálatban lévő személy ismét bántalmazta. A feljelentés alapján a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség bántalmazás hivatalos eljárásban bűntette miatt nyomozást rendelt el, és az ügyben 2018. november 21-én a vádlottat tanúként hallgatta ki.

A vádlott 2018. november 20-án reggel egy bv. őrmester felé jelezte, hogy beszélni szeretne - a bv. zászlós - sértettel, majd a zárkája előtt jogtalan haszonszerzés végett azzal fenyegette meg a bv. zászlós sértettet, hogy őt másnap hallgatják meg az ügyészségen tanúként rabtársa ügyében, és ha a sértett nem hoz be neki egy „vasat” (mobiltelefont), akkor terhelő vallomást tesz rá. A bv. zászlós sértett közölte a vádlottal, hogy nem fog neki „vasat” behozni, majd az esetet haladéktalanul jelentette a feletteseinek. A vádlott cselekményével 50.000 forintot meg nem haladó vagyoni hátrányt kísérelt meg okozni a bv. zászlós sértettnek.

Az ítélet ellen a vádlott és védője elsődlegesen bűncselekmény, másodlagosan bizonyítottság hiányában való felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A másodfokú döntés szerint a vádlott és védője által bejelentett fellebbezés alaptalan az alábbiak miatt. 

A járásbíróság által a bizonyítékok mérlegelésével megállapított tényállás megalapozott, az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének eleget tett, ennek körében kellően számot adott arról, hogy milyen okok és bizonyítékok alapján volt megállapítható, hogy a vádlott elkövette a terhére rótt bűncselekményt. Okszerűen vont következtetést a vádlott bűnösségére is, annak tagadásával szemben. A vagyon elleni erőszakos bűncselekményt korábbi szabadságvesztés büntetésének végrehajtása alatt elkövető, többszörösen büntetett, erőszakos többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés - a cselekmény kísérleti szakban maradottságára, valamint a vádlott jelenlegi rendezett életvitelére és három eltartásra szoruló kiskorú gyermekére figyelemmel - nemében és tartamában is megfelelő büntetés.

Szombathely, 2021. április 13.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály