Szombathelyi Törvényszék - Számítógép alkatrészeket loptak a gyárból

Szervezeti egység
Szombathelyi Törvényszék

A Sárvári Járásbíróság különösen nagy értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben öt vádlott bűnösségét mondta ki. Az I. rendű vádlottat 3 év 6 hónap, a II. rendű vádlottat 5 év végrehajtandó börtönre, a III. rendű, IV. rendű és V. rendű vádlottakat pedig végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte és elrendelte pártfogó felügyeletüket. Kötelezte a vádlottakat a sértett részére kártérítés megfizetésére.

A tényállás szerint egy cég (sértett) sárvári telephelyén számítógépek összeszerelését végzik. A sértett kft. munkavállalójaként dolgozott különböző időpontoktól az I. rendű, a II. rendű és a III. rendű vádlott raktári anyagmozgató munkakörben. Munkaköri feladataik közé tartozott, hogy megfelelő mennyiségű alkatrésszel lássák el a munkaállomásokat a raktárból, a folyamatos anyagáramlás fenntartása, az esetlegesen észlelt anyaghiányról azonnali információ szolgáltatása, a napi termelési tervben meghatározott termelési feladatok végrehajtásához szükséges alkatrészek gyártósorra történő bevitele, valamint a raktárban tárolt anyagok rendelkezés szerinti mozgatása, ki- és betárolása. 

A sértett a telephelyein őrző-védelmi feladatok ellátására egy gazdasági társasággal kötött szerződést. A IV. rendű és V. rendű vádlottak a sértett sárvári telephelyén teljesítettek szolgálatot utóbbi gazdasági társaság alkalmazásában vagyonőrként. Feladatuk többek között az őrszolgálati utasításban meghatározottak szerint annak megakadályozása, hogy a csarnok területéről a felállítási helyen keresztül bárki alkatrészeket vihessen ki engedély nélkül, valamint, hogy ellenőrizzék a fémdetektor kapun keresztül történő áthaladást szükség esetén kézi fémdetektor alkalmazásával. 

Az I. rendű és II. rendű vádlottak 2020. március 27. napját megelőzően elhatározták, hogy a rájuk bízott, s a sértett tulajdonát képező alkatrészek közül több doboz alkatrészt fognak eltulajdonítani. Ebbe később a III. rendű vádlott is becsatlakozott.

Az I. rendű vádlott többek között 2020. március 27. napján – miután a II. rendű vádlottal előzetesen megállapodtak – sárvári munkahelyéről jogtalanul eltulajdonított 147 darab (117.000 forint/darab értékű) processzort úgy, hogy délután a processzorokat tartalmazó dobozt a raktáron belüli körbekerített részről, a nagyértékű alkatrészek tárolására szolgáló raktárból kihozta – annak ellenére, hogy arra megrendelés nem érkezett a termelés részéről –, majd a dobozt a polcsorok között elrejtette. Ezt követően a processzorokat a dobozból kiszedte, azokat a ruházatába rejtette, majd este elhagyta a raktár területét, s az öltözőbe ment.
A raktár és az öltöző között található fémdetektoros kapunál biztonsági őrként egy azóta elhunyt férfi volt ekkor szolgálatban, aki a kapu jelzésekor – az őrszolgálati utasításban írtakat a II. rendű vádlott kérésére megszegve – az I. rendű vádlott ruházatát a kézi detektorral úgy vizsgálta át, hogy a kézi detektor kikapcsolt állapotban volt. 

A munkaidő lejártakor az I. rendű vádlott a processzorokat a sértett sárvári parkolójában átadta a II. rendű vádlottnak, aki ezen a napon szabadságát töltötte. A II. rendű vádlott a processzorokat ismeretlen személynek értékesítette. A bűncselekménnyel okozott kár 17.199.000 forint, amely nem térült meg. 

A későbbiekben ezzel a módszerrel processzorokat, SSD kártyákat és pendrive-okat tulajdonítottak el.
Az I. rendű és a II. rendű vádlottak cselekményeiket rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen, valamint bűnszövetségben követték el. 

Az I. rendű vádlott a sértettnek összesen 67.038.300 forint meg nem térült kárt, a II. rendű vádlott összesen 51.631.600 forint kárt okozott, amelyből megtérült 34.600 forint, nem térült meg 51.597.000 forint. A III. rendű vádlott cselekményével 17.199.000 forint meg nem térült kárt okozott. A IV. rendű vádlott 17.199.000 forint, az V. rendű vádlott pedig 15.441.300 forint meg nem térült kár okozásához nyújtott segítséget.
Az ítélet csak a II. rendű vádlottra nem jogerős. A II. rendű vádlott és védője az el nem ismert, jelentős súlyú bűncselekményben részben felmentésért, az enyhe súlyú, szabálysértési értékhatárt el nem érő rész tekintetében enyhébb büntetési nem kiszabása miatt jelentett be fellebbezést.

Szombathely, 2023. szeptember 21.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály