Veszprémi Törvényszék - Helybenhagyta az elsőfokon eljáró a Zirci Járásbíróság döntését a Veszprémi Törvényszék egy magánvádas eljárás megszüntetéséről

Szervezeti egység
Veszprémi Törvényszék

Ha a sértett a személyes meghallgatáson nem tud megjelenni, azt előzetesen és haladéktalanul kell bejelentenie

A Zirci Járásbíróság megszüntetett egy magánvádas eljárást azért, mert a feljelentést tevő sértett a személyes meghallgatáson azért nem jelent meg, mivel egy szakmai továbbképzésen kellett részt vennie annak időpontjában, azonban kimentési kérelmét nem haladéktalanul terjesztette elő.

Az irányadó tényállás szerint a járásbíróság az ügyben 2020. január elejére személyes meghallgatást tűzött ki, amelyre még 2019 decemberében megidézte a feljelentő sértettet. A feljelentő már az idézés átvételét megelőzően, 2019 szeptemberében jelentkezett egy szakmai továbbképző kurzusra, melynek jelentkezési lapján szerepeltek a képzési időpontok, így az az időpont is, amelyre a személyes meghallgatás esett. A sértett ennek ellenére az idézés kézhezvételét követően haladéktalanul nem jelezte a bíróságnak, hogy a személyes meghallgatáson nem tud megjelenni, azt csak két nappal a személyes meghallgatás előtt jelentette be. A büntetőeljárási törvény azt írja elő, hogy ha a magánvádas ügyben a személyes meghallgatáson a sértett nem jelenik meg és magát alapos okkal előzetesen és haladéktalanul nem menti ki, illetve elérhetetlenné válik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a feljelentését visszavonta, amely az eljárás megszüntetését vonja maga után. 

Tekintettel arra, hogy a bíróság a feljelentő igazolási kérelmét elutasította, ezért a magánvádas eljárást megszüntette.

A feljelentő fellebbezése folytán eljáró Veszprémi Törvényszék az elsőfokú bíróság végzését annak helyes indokainál fogva helybenhagyta. A bíróság végzése végleges.

Veszprém, 2020. március 26. 

Veszprémi Törvényszék Sajtóosztály