ÁNYK tárhely elérésének átmeneti kiesése

2020.04.27 16:30 - 2020.04.28 09:28

Az OBH szervereinek átmeneti elérési hibája miatt 2020. április 27. (hétfő) 16:30 perc és 2020. április 28. (kedd) 9:328 perc között az OBH által közzétett valamennyi ÁNYK űrlap frissítése, letöltése, a kitöltési útmutatók és ügyfél tájékoztatók elérése nem volt lehetséges.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/G. § (10) bekezdése valamint a 2016. évi CXXX. törvény 617. §, illetőleg a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 154. § (2) bekezdése alapján 2020.04.27. és 2020.04.28. napja a napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele.