Az Országos Bírói Tanács az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának teljes jogú tagjává vált

Az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) 2015. június 3-5. napjai között Hágában tartotta meg éves közgyűlését, melyen a résztvevő delegációkat a Holland Bírói Tanács látta vendégül.

A közgyűlés első napján került sor a tagfelvételi kérelmek elbírálására, melynek során a résztvevő tagállamok szervezetei egyhangúan - ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül - döntöttek úgy, hogy támogatják mind  a magyar OBT, mind a Horvát Bírói Tanács tagfelvételi kérelmét. A magyar bírósági szervezet tekintetében az ENCJ soros elnöke röviden kiemelte a magyar bírósági szervezet elmúlt években elért eredményeit. A közgyűlés egyidejűleg döntött arról is, hogy az Albán Köztársaság Legfelsőbb Igazságügyi Tanácsa számára megfigyelői státuszt biztosít a szervezet munkájában.

dr. Hámori Attila az Országos Bírói Tanács soros elnöke a szavazást megelőző beszédében ismertette a magyar bírósági szervezet szervezeti felépítését, az OBT-nek ebben betöltött szerepét,  és a magyar bírósági szervezet fejlődése iránti elkötelezettségét utalva az évenként publikált európai igazságügyi eredménytábla adataira.

A Holland Bírói Tanács Elnöke köszöntő beszédében az ENCJ szerepét és fontosságát kihangsúlyozva nyomatékosan utalt arra, hogy a bírósági szervezeteket érő kihívások napjainkban már nem azonosak a 100, vagy akár 10 évvel ezelőttiekkel, ezért különösen fontos a folyamatos kooperáció, az, hogy egymástól tanuljunk.

Vera Jourová igazságügyért, fogyasztóvédelemért és esélyegyenlőségért felelős uniós biztos kiemelte, hogy Európában a bírósági rendszerek jogi szabályozásában a tradícióknak nagy szerepe, ereje van, de ezen szervezetek között egyre több híd épül, így ezek egyre fejlettebbek.

Az ENCJ új tagjaként a magyar OBT is részt vett azon szavazásban, melynek tárgya a 2014/2015. évi szakmai munkákat lezáró zárójelentések elfogadása, illetve a 2015/2016. évi szakmai munkák témakörének elfogadása volt. Ehhez kapcsolódóan hangsúlyosan kiemelésre került, hogy a szervezet által elvégzett szakmai munka, illetve az azokat összesítő éves zárójelentések eredményeiből mindenki profitálhat, hiszen valamennyi bírósági szervezet számára a stagnálás helyett a fejlődés a cél.

A magyar OBT utalva a szervezet kinyilvánított céljaira az ENCJ új tagjaként a jövőben is elkötelezett a magyar bírósági szervezet fejlődése mellett, melyet  új pozíciójában az eddiginél hatékonyabban tud segíteni.