Közérthető fogalmazói pályázati kiírás

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

2020. február 28.

14 óra 00 perc

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról

Erkölcsi bizonyítvány

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
 • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát
 • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2020. február 28-án 14 óráig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

 • 2020. március 9. - írásbeli versenyvizsga
 • 2020. március 30. - szóbeli versenyvizsga
 • 2020. május 4. - a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2020. május 18. - állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Törvényszék

12

Balassagyarmati Törvényszék

Balassagyarmati Járásbíróság

1

Salgótarjáni Járásbíróság

1

Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék

2

Egri Törvényszék

Hatvani Járásbíróság

1

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Orosházi Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

 

Kaposvári Járásbíróság

 

1

Marcali Járásbíróság

1

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

3

Székesfehérvári Törvényszék

Székesfehérvári Járásbíróság

1

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

Tiszafüredi Járásbíróság

1

Összesen

28

 

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk

http://birosag.hu