Közérthető fogalmazói pályázati kiírás

A Bíróságok Felvételt Hirdetnek Bírósági Fogalmazói  Álláshelyekre

 

Pályázati határidő:

2019. február 26. 16 óra 30 perc

 

Pályázati feltételek

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes 
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és 
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról

5_kep_2.jpg

 

FIGYELEM!A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el! 

 

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM!Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett 

 

A pályázat benyújtása

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
 • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát 
 • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást 
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM!Személyesen vagy postai útonlegkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható: 

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített 
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

 

FIGYELEM!Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést értel vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell! 

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton 
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával
 • 1 példányban

 

FIGYELEM!A pályázatnak legkésőbb 2019. február 26-án 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz! 

 

További információk 

Fontos időpontok

 • 2019. március 11.- írásbeli versenyvizsga 
 • 2019. március 26.- szóbeli versenyvizsga 
 • 2019. május 3.- a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2019. május 15.- állások betöltése 

 

Meghirdetett álláshelyek

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Törvényszék

10

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék

3

Egri Törvényszék

Egri Járásbíróság

1

 

Gyöngyösi Járásbíróság

1

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Barcsi Járásbíróság

1

 

Fonyódi Járásbíróság

1

 

Kaposvári Járásbíróság

1

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Törvényszék

1

 

Kecskeméti Járásbíróság

2

Miskolci Törvényszék

Encsi Járásbíróság

1

Pécsi Törvényszék

Komlói Járásbíróság

1

 

Mohácsi Járásbíróság

1

 

Pécsi Járásbíróság

1

Szegedi Törvényszék

Szegedi Járásbíróság

1

Székesfehérvári Törvényszék

Székesfehérvári Járásbíróság

1

Tatabányai Törvényszék

Esztergomi Járásbíróság

1

Veszprémi Törvényszék

 

1

Összesen 

31

 

 

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.