Közérthető fogalmazói pályázati kiírás

Thumbnail

Az Országos Bírósági Hivatal évente kétszer tesz közzé bírósági fogalmazói pályázati kiírást. A következő pályázati lehetőség 2019 januárjában várható. A legutóbbi kiírás alább olvasható.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati határidő:

2018. augusztus 24. 14 óra 00 perc

 

Pályázati feltételek:

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

 

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

 

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

 • a pályázati feltételeknek megfelel és
 • a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

 

A pályázat benyújtása:

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét
 • amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát
 • ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
 • ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

 

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

 

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a mia.birosag.hu honlapról!

 

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó az egyetemi szabályzatban kötelezően előírt szakmai gyakorlatot, vagy egyéb, legalább 6 hetes szakmai gyakorlatot a bíróságon töltötte
 • a bíróságon, illetve egyéb területen teljesített szakmai gyakorlat esetében a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt igazolást
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést igazoló okirat másolatát
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát
 • a jogi diploma megszerzéséhez szükséges középfokú nyelvvizsgán túl megszerzett középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát.

 

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

 

Hová kell benyújtani a pályázatot?

 • az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)
 • személyesen vagy postai úton
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának tájékoztatásával
 • 1 példányban

 

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2018. augusztus 24-én 14 óra 00 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

 

További információk:

Fontos időpontok

 • 2018. szeptember 6. írásbeli versenyvizsga
 • 2018. szeptember 19. szóbeli versenyvizsga
 • 2018. október 24. a pályázatok elbírálásának határideje
 • 2018. november 5. állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

 törvényszék

10

 

Balassagyarmati Törvényszék

Salgótarjáni Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Törvényszék

Ceglédi Járásbíróság

1

 

Szentendrei Járásbíróság

1

 

Váci Járásbíróság

1

 

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

1

 

Győri Törvényszék

Győri Járásbíróság

2

 

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

 

Gyulai Járásbíróság

1

 

Kaposvári Törvényszék

Marcali Járásbíróság

1

 

Kecskeméti Törvényszék

 

törvényszék

3

 

Kiskunfélegyházi Járásbíróság

1

 

Nyíregyházi Törvényszék

törvényszék

1

 

Pécsi Törvényszék

Pécsi Járásbíróság

1

 

Siklósi Járásbíróság

1

 

Szekszárdi Törvényszék

Szekszárdi Járásbíróság

2

 

Székesfehérvári Törvényszék

 

Sárbogárdi Járásbíróság

1

 

Székesfehérvári Járásbíróság

1

 

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

 

Szombathelyi Törvényszék

Szombathelyi Járásbíróság

1

 

Veszprémi Törvényszék

Veszprémi Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Törvényszék

Nagykanizsai Járásbíróság

1

 

Zalaegerszegi Járásbíróság

1

 

Összesen

36

 

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

 

További információk

http://mia.birosag.hu