Bírósági Határozatok Gyűjteménye

A Bírósági Határozatok Gyűjteménye (BHGY) digitális formában tartalmazza

  • a Kúria jogegységi határozatát,

  • a Kúria által az ügy érdemében hozott határozatot,

  • az ítélőtábla által az ügy érdemében hozott határozatot,

  • a törvényszék - ha a felülvizsgált közigazgatási határozatot egyfokú eljárásban hozták, és a bíróság határozata ellen nincs helye rendes jogorvoslatnak - által a közigazgatási perben az ügy érdemében hozott határozatot.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke tájékoztatással kapcsolatos feladatkörében eljárva ezúton gondoskodik a BHGY közzétételéről.

Felhasználói útmutató a Határozatok Gyűjteményéhez