„Akinek ítéleteiben a jog és az igazság kérdései mellett mindig ott volt a meleg emberi szív is”

Bírósági Szemle 2020/1 , 38. oldal - 46. oldal
Szerző
Bódiné Beliznai Kinga
egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Összefoglaló

Juhász Andor (1864–1941) bíró, jogtudós, hazafi, törvényhozó és nemes szívű ember volt egy személyben. Bírói pályáját szülővárosában, Kassán kezdte meg, ahol a királyi törvényszéken és a királyi járásbíróságon teljesített szolgálatot joggyakornokként, aljegyzőként, illetve aljárásbíróként. Rövid ideig Miskolcon dolgozott, majd Kassára visszatérve a királyi törvényszék, utóbb a királyi ítélőtábla bírája lett. 1906 és 1911 között a Kúria kisegítő, majd előadó bírájaként tevékenykedett. Az ezt követő években a budapesti királyi törvényszék (1911–1915), a budapesti királyi ítélőtábla (1915–1925) és a Kúria (1925–1934) elnökévé nevezték ki. A magyar közélet kiemelkedő alakja, bírói pályáján mindvégig a bírói függetlenség „legmegbízhatóbb és legfáradhatatlanabb védelmezője” volt. Értekezései, előadásai részint önállóan, részint különböző jogi szaklapokban jelentek meg.

Rovat
Arcképcsarnok
Title in English
„In the Judgements of whom there was always a Warm Human Heart beside the Questions of Law and Justice” – Judicial Career of Andor Juhász
Abstract

On 1st July 2018 the new Criminal Procedure Act entered into force in Hungary. The preparation for the application of the new code presented significant challenges for the court organization. The study aims to present the new provisions that raised not only professional, but administrative questions. It deals with the decreasing role of the lay assessors, the participation of the civil judges in criminal matters, the preliminary session, the expected changes of the workload and the caseload in details.