Előszó

Bírósági Szemle 2020/1 , 3. oldal - 3. oldal
Szerző
Osztovics András
bíró, Kúria

 

Előszó

A bíróságok munkájának lényege az ítélkezési tevékenység, amely csak a megfelelő szervezeti, munkavégzési körülmények között valósulhat meg. Az igazságszolgáltatás sokrétű és sokszínű folyamat, igazi csapatmunka: folyamatosan törekedni kell a hatékonyabb megoldások megtalálására, az innovációra, a technikai-digitális fejlesztések átvételére. Az igazgatástudományban viszonylag új jelenségnek számít az  igazságszolgáltatás sajátos alkotmányos helyzetéből (önálló hatalmi ág, bírák függetlensége stb.) eredő, részben közjogi (bírósági vezetők kinevezése, ügyelosztási rend, bírák fegyelmi felelőssége stb.), részben magánjogi (például munkáltatói jogkör terjedelme) kérdések megválaszolása. Az eltérő bírósági igazgatási modellek összehasonlítása, elemzése európai szinten is lendületet kapott, egyes uniós intézmények, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága egyre gyakrabban fogalmaz meg egyre konkrétabb elvárásokat ezen a területen a tagállamokkal szemben.

„Korunk sok ismeretet kíván!” – figyelmeztette Kölcsey Ferenc unokaöccsét a Parainesisben. Az intelem jelentősége azóta sem változott: hatékony igazgatási modellek, szabályok, megoldások ismerete nélkül nem létezik hatékony igazságszolgáltatás, a bíróságtörténeti múlt ismerete nélkül pedig nem lehet megérteni a jelent, illetve tervezni a jövőt. A most induló, évi négy számmal megjelenő Bírósági Szemle folyóirat állandó rovatai ezekhez a célokhoz, témákhoz igazodnak. A Tanulmányok rovatba hosszabb, elemző írásokat, a Fórumba vitaindító cikkeket várunk. Az Arcképcsarnok a magyar bíróságtörténet meghatározó alakjainak tevékenységét idézi fel, a recenziók között pedig a bírósági igazgatási témában publikált szakirodalom ismertetése kap helyet.

A folyóirat missziójának eredményessége a jogtudomány képviselőivel való folyamatos kapcsolattal és konzultációval teljes. A szerkesztőbizottságban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora és a jogi karok dékánjai segítik a tudományos igényű kéziratok folyamatos megjelenését.

Budapest, 2020. szeptember

Osztovits András
főszerkesztő