Stratégiai célok

kat2_farkas_imre_feny-kor-3_kicsi_0.jpgA bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. Törvény (Bszi.) 76. § (1) bekezdés a) pontja szerint az OBH elnöke általános központi igazgatási feladatkörében kialakítja, és évente aktualizálja a bírósági igazgatás hosszú távú feladatait és a megvalósításuk fel tételeit tartalmazó programot.

A stratégiai célok kitűzése, majd azok elérésére való törekvés folyamatában a bírósági szervezet a jogalkotó által az igazságügyi reformmal elérni kívánt – és a Bszi. általános indokolásában megjelölt – célt valósítja meg: „a bíróságok a döntéseiket egységes jogalkalmazási gyakorlatot folytatva, ésszerű időn belül hozzák meg, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján folyik az eljárás”.

Az OBH elnöke által meghatározott stratégiai célok nem önmagukban vizsgálandók, hanem egymással számos ponton összefüggnek, az elérésükhöz rendelt eszközök egymást erősítve működnek.

A stratégiai célok a következőkben határozhatók meg:

  • a bíróságok az alkotmányos kötelezettségüket teljesítsék – a független bírók magas színvonalon és időszerűen ítélkezzenek,
  • az emberi erőforrások optimális elosztása, hasznosítása,
  • tárgyi feltételek biztosítása, azok optimális elosztása és hasznosítása,
  • a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége,
  • a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése,
  • a képzési rendszer fejlesztése, együttműködés a többi hivatásrenddel.

A stratégiai célokról és azok teljesüléséről az OBH elnökének féléves és éves beszámolói tartalmaznak részletes információkat.