Az Országos Bírósági Hivatal szervezete

aula2017.JPGAz Országos Bírósági Hivatal szervezetét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. évi (XII.31.) OBH utasítás (SZMSZ) határozza meg.

E szabályzatban meghatározott szervezeti és működési rend keretében gondoskodik az OBH elnöke a jogszabályok által hatáskörébe utalt, a stratégiai célkitűzéseinek megfelelő, az SZMSZ-ben felsorolt feladatokkal kapcsolatos tevékenysége ellátásáról. Az OBH a bíróságok igazságszolgáltatási feladatainak magas szakmai színvonalú és időszerű ellátása érdekében szolgáltató jellegű tevékenységével biztosítja a szükséges működési feltételeket és azok javítását.

Az OBH szervezeti egységei: az OBH elnöke mellett működő, főosztályi jogállású Elnöki Kabinet, a főosztályok, a főosztályi jogállású Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA), valamint az osztályok, irodák és titkárságok. Osztályok működhetnek az elnök, az Elnöki Kabinet vagy az elnökhelyettesek közvetlen irányítása alatt, valamint a főosztályokon belül önálló szakmai vagy funkcionális tevékenységgel.

Az OBH elnöke, mint az OBH és a bírósági szervezet egyszemélyi felelős vezetője valamennyi hivatali egységet illetően általános felügyeletet gyakorol. Közvetlenül felügyeli az SZMSZ 3. mellékletben megjelölt szervezeti egységeket, illetve törvényi szabályozás alapján irányítja az egyes speciális feladatokat más igazgatási tevékenységük mellett végző szakembereket, az informatikai biztonsági ellenőrt, a minősített iratok felügyeletét ellátó biztonsági vezetőt, az OBH esélyegyenlőségi referensét, a bíróságok honvédelmi feladatainak intézésével megbízott vezetőt, továbbá az adatvédelmi felelőst.

Felügyeleti jogkörét az OBH hivatali egységei tekintetében helyetteseivel megosztja.

Az OBH elnöke, elnökhelyettesei továbbá a MIA igazgatójának tevékenységét titkárságok segítik.

A főosztályokat főosztályvezetők, az osztályokat a szervezeti egységet önállóan irányító főosztályvezető-helyettesek vagy osztályvezetők vezetik.

A szervezeti és működési felépítés részét képezik a szervezeti egységek tevékenységéhez igazítva, de azok keretein túl, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezéseinek megfelelő speciális feladatok elvégzésére kialakított tanácsadó kabinetek, továbbá a kirendeléssel és az egyéb központi igazgatási feladatokkal megbízott bírák, igazságügyi alkalmazottak.