ÁROP - 1.2.18/A. "Szervezetfejlesztés" projekt

logo

"Szervezetfejlesztés" projekt

A projekt alapvető célja egy professzionális hivatali szervezet létrehozása volt, amelynek alkalmasnak kell lennie a szolgáltató funkció megjelenítésére és a szolgáltatói személet elsajátítására, az igazgatás, a koordinálás, a menedzselés és az ellenőrzés mellett. A projekt központi célja emellett az OBH munkafolyamatainak olyan mértékű racionalizálása, amely révén a szervezet hatékonyabban képes ellátni a bíróságok központi igazgatási feladatait. A projekt 5 fő területre terjedt ki: Tudásmegosztás, Folyamatoptimalizálás, Változáskezelés, Minőségirányítás, Teljesítménymenedzsment.

 

E projekt során az alábbi öt célt valósítottuk meg:

1. Tudásmegosztás

A szervezetben rejlő tudás megosztását a kommunikáció fejlesztésével látjuk a leginkább megvalósíthatónak, és a folyamatos, széleskörű információcserék fórumait kívánjuk kialakítani, erősíteni. A tudásmegosztás folyamatában a folyamatfelmérések során szerzett tapasztalatok, a kialakított egyszerűsítő és a tudás áramlását gyorsító eszközök, megoldások OBH-n belüli megismertetése és bevezetése volt a cél. Ez két formában valósult meg, egyrészt egy olyan elektronikus felület kialakítása folytán, amely lehetővé teszi az elkészült szakmai anyagok elérését az OBH valamennyi érintett dolgozója számára, másrészt az érintett személyek számára szervezett workshop formájában.
Ezen túlmenően vállaltuk a projekt eredményeit és a megvalósítás tapasztalatait részletesen összegző beszámoló elkészítését, továbbá szakmai bemutató szervezését a szervezet felsővezetői és szakmai vezetői részére.

 

2. Folyamatoptimalizálás

Az elmúlt időszakban az igazgatáshoz szükséges fő és támogató folyamatok szabályozásának áttekintése megtörtént, azonban egyes folyamatok újragondolása, fejlesztése, átláthatóbbá tétele indokolt.  A folyamatok átvilágítása és értékelése során két funkcionális folyamat felmérését és egyszerűsítését választotta ki az OBH, működésének rugalmasabbá, hatékonyabbá tételéhez. Az egyik a fejezeti közbeszerzési eljárások folyamatának felmérése és egyszerűsítése, míg a másik kiválasztott folyamatunk a jogszabály-véleményezési folyamat felmérése és egyszerűsítése volt.

 

3. Változáskezelés

A változáskezelés a módszertani útmutató alapján a változáskezelési módszertanok és irányelvek gyűjteménye, többek között a szervezetben zajló változások természetének megértéséről, a kezelésükhöz szükséges elméleti háttérről, a változást segítő és gátló tényezők felismeréséről, az érintettek kezeléséről, a megfelelő kommunikációról. A célkitűzések megvalósítása érdekében azért, hogy az eredmények az esetleges személyi, szervezeti, illetve jogszabályi változásoktól függetlenül hosszútávon is hasznosíthatóak legyenek, változásmenedzsment témájú workshop szervezését és tartartását vállaltuk, a dolgozóink minimum 5%-ának.

 

4. Minőségirányítás

Az OBH korábban még nem alkalmazott minőségbiztosítási eszközt. A CAF rendszerrel egy, az OBH szervezetét átfogó képet kaphatunk, feltárva a szervezet erősségeit és gyenge pontjait, amely alapján fejleszteni tudjuk a szervezetet és meg tudjuk tartani az erősségeinket (nullabázisú értékelés). A CAF 2013 modell első használatával kívántuk a fejlesztést igénylő területeket munkatársaink bevonásával felmérni, és az így kapott eredmények alapján intézkedési tervet alakítottunk ki.

 

5. Teljesítménymenedzsment

Jelen pályázat egyik célja a szervezet teljesítményének mérése és értékelése volt, a szervezetre testre szabott teljesítményindikátorok segítségével, azon elv alapján, hogy azt tudjuk fejleszteni, amit megmérünk, amiről adattal rendelkezünk. A beavatkozási területhez kapcsolódóan vállaltuk az OBH stratégiai célkitűzéseiről szóló dokumentum kidolgozását, célfán ábrázolva, valamint 5 darab, a szervezetre testreszabott, a szervezet feladatköréhez illeszkedő indikátort jelöltünk meg, amelyeket kidolgoztunk. Ezek az alábbiak: 2012. január 1. napjától kezdődően
- az OBH-ba benyújtott közérdekű adat megismerésére irányuló igények intézésének időszerűsége.
- a jogalkotás kezdeményezésére jogosult szervek részéről érkezett jogszabály-véleményezési tárgyú megkeresések teljesítésének aránya.
- az OBH panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézési gyakorlatának időszerűsége.
- az OBH külső partnerek felé fennálló pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítésének időszerűsége.
-  a bírói pályázat kiírása iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés időszerűsége.

logo

Projekt rövid neve

Szervezetfejlesztés  projekt

 

Projekt teljes címe

"Szervezetfejlesztés az Országos Bírósági Hivatalban”

 

Projektazonosító

ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0048.

 

Projekt időtartama

2014. január 02. - 2014. június 30.

 

A projekt költsége és az elnyert támogatási összege

26.998.345 Forint, (100% támogatási intenzitás)

 

Kedvezményezett megnevezése

Országos Bírósági Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 16.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 81-83.

logo