ÁROP 2.2.16. - "Új PTK oktatása" projekt

logo

"Új PTK oktatása" projekt

A polgári jog mindennapi életünk nélkülözhetetlen, gyakran láthatatlan szervező ereje, szabályaival kivétel nélkül mindenki találkozik. Az új magánjogi kódexnek tehát össztársadalmi jelentősége van.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, amely több helyen tartalmaz koncepcionális, szemléletbeli váltást, de a részletszabályok terén is pontosítja a hatályos Ptk.-t, 2014. március 15-én lép hatályba. A polgári anyagi jog új előírásait tartalmazó kódex megismertetése a jogalkalmazókkal, bírákkal, bírósági titkárokkal, bírósági fogalmazókkal, igazságügyi alkalmazottakkal elengedhetetlenül fontos. A helyes joggyakorlat kialakítása az alapos elméleti ismeretek megszerzése által lehetséges, melyben kiemelt szerepet kap a változásokra fókuszáló, magas nívójú oktatás.

E projekt során az alábbi két célt valósítottuk meg:

1. Tantermi képzések

A projektben központi, regionális, és helyi szinten, összesen 28 helyszínen komplex, a teljes új joganyagot három tematikus képzésben felölelő tantermi oktatásokat szerveztünk, amelyeken a bírák és bírósági titkárok mellett bírósági fogalmazók, közjegyzők és közjegyző-helyettesek, valamint ügyvédek vettek részt. Az így oktatottak száma összességében meghaladja a 10.000 főt.

 

2. e-Learning tananyag

A projekt során a tantermi oktatásokra alapozva, de azokat kiegészítve új, korszerű e-learning tananyagokat fejlesztettünk ki, amely a három képzést összesen 11 modulban öleli fel, és amely a bírósági dolgozók számára ingyenesen elérhető a későbbi, egyéni elmélyülést, tanulást segítve.

A tananyag itt érhető el.

logo

Projekt rövid neve

Új PTK oktatás  projekt

 

Projekt teljes címe

"Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések”

 

Projektazonosító

ÁROP-2.2.16-2012-2013-0001.

 

Projekt időtartama

2013. szeptember 15. - 2014. június 30.

 

A projekt költsége és az elnyert támogatási összege

269.859.300 Forint, (100% támogatási intenzitás)

 

Kedvezményezett megnevezése

Országos Bírósági Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 16.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály
1139 Budapest, Váci út 81-83.

logo