ÁROP 2.2.4 - Tudásalapú igazságszolgáltatás fejlesztése projekt

logo

A projekt esetében stratégiai célként fogalmazódott meg a bíróságokon folyó igazságszolgáltatási munka hatékonyságának növelése és a döntéshozatal időigényének csökkentése. Az Akadémia ezt a célcsoportok szakmai felkészültségének a javításával, komplex képzési program végrehajtásával, valamint a bírósági könyvtári-információs rendszerre épülő integrált tudásbázis létrehozásával kívánta elérni. A projekt keretében beszerzett munkaállomások, szoftverek esetében kötelező azok 5 éves fenntartását biztosítani. A MIA a kötelezettségének eleget téve jelenleg is üzemelteti és a felmerülő további igényekkel összhangban fejleszti DVD sokszorosító rendszerét, Tezaurusz nevű szoftverét és metakereső linkszerver szoftverrendszerét.

A projekt során az alábbi két célt valósítottuk meg:

1. Komplex képzési program végrehajtása

Háromnapos európai jogi jogeset-feldolgozó képzéssorozat angol és német nyelven
Idegen nyelvi jogi terminológiai képzés
Vezetői tréning
Képzők képzése
Kommunikációs tréning
Szakmai továbbképzés sorozat

2. Integrált bírósági könyvtári-információs rendszer megvalósítása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Magyar Bíróképző Akadémia Tájékoztatási és Dokumentációs Központjának (TDK), mint országos hálózati és módszertani központnak integrált tudásbázissá szervezése. Az integrált rendszernek a kialakításához és kifejlesztéséhez humánerőforrás-fejlesztésre, illetve technikai és informatikai eszközfejlesztésre van szükség.

- Humánerőforrás-fejlesztés
Mivel a bírósági könyvtári rendszerben nagyon kevés a szakmai könyvtári/információs képzettséggel rendelkező szakember, ezért a projekt során a könyvtárasok elsajátítják azokat a speciális ismereteket, melyek képessé teszik őket a bevezetés alatt álló integrált könyvtári – információs rendszer működtetésére.

- Bírósági olvasói munkaállomások beszerzése
A projekt keretében megvalósul a bírósági könyvtárak bővítése és fejlesztése egy korszerű eszközpark kialakításával. A bővítés keretében 30 db bírósági olvasó munkahely kerül kialakításra.

- Jogi tezaurusz (tárgyszójegyzék)
A projekt keretében tovább egy jogi tezauruszt kívánunk bevezetni, mely az információk felkutatását teszi lehetővé. A tezaurusz központi szókészlete a következő szakterületekre terjed ki: igazságügyi, jogi, jogtudományi és jogalkalmazási szakkifejezések; állam- és közigazgatási, társadalomirányítási és - szervezési szakkifejezések; politikai és politológiai szakkifejezések; jogpolitikai, igazgatásstatisztikai, jogszociológiai és jogtörténeti szakkifejezések.

- Metakereső szoftver, linkszerver
A rendszer megvalósítása során egy ún. metakereső szoftvert kívánunk beszerezni, melynek segítségével nem csak a saját, hanem más információs intézmények és központi katalógusok adatai is lekérdezhetővé válnak.

- Egyéb eszközbeszerzés
A projekt megvalósítása során beszerzésre kerül a Magyar Bíróképző Akadémia számára, a fenti oktatási tevékenység megvalósítsát is támogató DVD sokszorosító gép, két hordozható munkaállomás.

 

Adatlap

Kedvezményezett megnevezése

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
1055 Budapest, Szalay u. 16.

 

A támogatott projekt címe

„Tudásalapú igazságszolgáltatás-fejlesztés – Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása”

 

Projekt azonosító

ÁROP-2.2.4-2008-0002

 

Projekt időtartam

2008. március 26-2011. február 28.

 

A projekt költsége és az elnyert támogatás összege

A támogatott projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított összköltsége és a támogatás összege 194 601 900 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.