Díjazottak és díjazott dolgozatok 2015.

A polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Paja Gábor, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója „A devizahitelesek megsegítésére tett jogalkotói intézkedések” című pályamunkája.
 2. helyezett: Kancsár Klaudia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója „Az engedményezés új szabályai” című dolgozata.
 3. helyezett: Horváth Viktória, a Miskolci Egyetem joghallgatója „Az öröklési jogot érintő változások az új Ptk-ban” című dolgozata.

 

A polgári jogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Völcsey Balázs, a Fővárosi Törvényszék Országos Bírósági Hivatalba kirendelt fogalmazója „Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, az alkalmazandó jog és az európai öröklési bizonyítvány” című pályamunkája.
 2. helyezett: dr. Májer Orsolya, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bírósági titkára „Gyermek meghallhatása a polgári perekben” című dolgozata.
 3. helyezett: dr. Rainer Lilla, Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár „A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének elméleti és gyakorlati kérdései” című pályamunkája.

Különdíjban részesült: Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája „A bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében” című dolgozata.

Különdíjban részesült: dr. Perlaki Adrienn, a Kecskeméti Járásbíróság titkára „A bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében” című pályamunkája.

 

A büntetőjogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Hajdu Eszter Júlia, a Miskolci Egyetem joghallgatója „A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések” című pályamunkája.
 2. helyezett: Gábri Angéla, a Debreceni Egyetem joghallgatója, „Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés aktuális kérdései jogalkalmazói nézőpontból” című dolgozata.
 3. helyezett: Havasi Sára, a Károli Gáspár Református Egyetem joghallgatója „A fiatalkorúakkal szembeni szankcióalkalmazás sajátosságai” című pályamunkája.

 

A büntetőjogi szekció bírósági tagozatában:

1. helyezett: dr. Czédli Deák Andrea, a Szegedi Törvényszék titkára „A törvényes vád, a védelemhez való jog és a jogerő összefüggései” című dolgozata.

1. helyezett: dr. Balogh Adrienn, a Miskolci Törvényszék titkára „A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatosa jogalkalmazási kérdések” című pályamunkája.

 

A közigazgatási, munkaügyi és európai jogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Halmos Szilvia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár „Az ésszerű alkalmazkodás követelményére vonatkozó magyar munkajogi szabályok a nemzetközi és európai uniós jog tükrében” című pályamunkája.
 2. helyezett: dr. Vörös Viktor, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára „Home Office/otthon dolgozás társadalomtudományi aspektusai – hogyan változtatja az egyén személyiségét, a családi és munkakapcsolatait – avagy nem mind arany, ami fénylik” című dolgozata.
 3. helyezett: dr. Dobáné dr. Madarász Arabella, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára „Munkajogi védőháló és szakadásai a régi és az új munkajogi szabályozás tükrében” című pályamunkája.

Különdíjban részesült: Péteri Andrásné, Zalaegerszegi Törvényszék ügyintézője „A főtanácsnok szerepe az Európai Unió Bíróságán” című dolgozata.

 

Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában egy pályaművet díjaztak.

3. helyezett: dr. Fazekas Ágota, a Gyulai Járásbíróság titkára „Új irányok az ítélkezésben: interdiszciplináris együttműködési formák a bíróság és a különböző hivatásrendek között” című pályamunkája.