Díjazottak és díjazott dolgozatok 2017.

A Polgári jogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Sinkó Zsuzsanna, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkára „A gyermekjogok érvényesülése a polgári perekben - a gyermek és törvényes képviselő meghallgatása és tájékoztatása”című dolgozatával.
 3. helyezett: dr. Homa-Hajdu Eszter Júlia, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági fogalmazója ”A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetve visszautasításának néhány elméleti és gyakorlati kérdései” című dolgozatával.

 

A Polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Szivós Kristóf, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója „Az új Pp. hatásai az eljárások időszerűségére” című dolgozatával.
 2. helyezett: Kovács Patrik Zsolt, a Debreceni Egyetem ÁJK hallgatója ”Az új Ptk. érvényesülése a házassági vagyonjogi perekben valamint az élettársak vagyoni és családjogi viszonyaival kapcsolatos bírói gyakorlatban” című dolgozatával.
 3. helyezett: Vincze Martina, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK „A környezetvédelem polgári jogi eszközei” című dolgozatával.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Malik Gábort, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát ”A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatáért, továbbá Élő Dániel Zsolt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóját "A jogalkotással okozott kár” című dolgozatáért.

 

A Büntetőjogi szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Bagossy Mária, a Debreceni Törvényszék bírósági fogalmazója ”A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban: A szabadságvesztés és a kínzás tilalma” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Folta Dóra, a Pápai Járásbíróság bírósági fogalmazója a ”Határon átnyúló bizonyítás a büntetőeljárásokban” című dolgozatával.
 3. helyezett: dr. Szádoczki Szandra, a Balassagyarmati Járásbíróság bírósági fogalmazója a ”Különleges bánásmódot igénylő személy védelme és kímélete az új büntetőeljárási kódexben – Különös tekintettel az ex lege különleges bánásmódot igénylő gyermekkorú tanú kihallgatásának pszichológiai szempontjaira” című dolgozatával.

 

A Büntetőjogi szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Pataki Bettina, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója ”A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben” című dolgozatával.
 2. helyezett: Skobrák Alexandra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK hallgatója ”A zaklatás modern formája: az internetes zaklatás” című dolgozatával.
 3. helyezett: Varga Petra, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója ”A nyilvánosság elvének érvényesülése(?) a büntetőeljárásban” című dolgozatával.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Liziczay Sándort, a Budaörsi Járásbíróság elnökét "A jegyzőkönyvezés problémái a büntetőeljárásban” című dolgozatáért, továbbá dr. Mázor Róbertet, a Gyulai Törvényszék bíráját "A bírósági határozatok egységesítésének szempontjai és a határozatok közérthetősége, avagy kinek szól az ítélet” című dolgozatáért.

 

A Munka-, közigazgatási-és EU-jog szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Horinka Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkára ”A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Kiss Ildikó, a Kaposvári Járásbíróság bírósági titkára ”A közigazgatási per és közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti per összefüggései - a jelen és a jövő az önálló közigazgatási perrendtartás fényében” című dolgozatával.
 3. helyezett: dr. Páhi Barbara, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bírósági fogalmazója ”A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban, különös tekintettel a személyes adatok védelmére” című dolgozatával.

 

A Munka-, közigazgatási-és EU-jog szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Máriás Attila, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója a ”Munkaidőkeret egyes kérdései a gyakorlati alkalmazás tükrében” című dolgozatával.
 2. helyezett: Pete Éva, a Miskolci Egyetem ÁJK hallgatója ”A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban” című dolgozatával.
 3. helyezett: Papp Dorottya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK hallgatója az ”Alapjogi szemüveget a bírónak? Alapjogsérelem miatt hatályon kívül helyezett közigazgatási döntések” című dolgozatával.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában:

 1. helyezett: dr. Boda Zoltán, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkára ”A bírói munkát motiváló tényezők” című dolgozatával.
 2. helyezett: dr. Baji Dóra Antónia, a Debreceni Járásbíróság bírája a ”Parainesis az "Y" és "Z" generációhoz” című dolgozatával.
 3. díj nem került kiosztásra.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció joghallgatói tagozatában:

 1. helyezett: Ludányi Zoltán János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK hallgatója ”Az előmenetel, mint a bírák jobb munkára ösztönzésének eszköze” című dolgozatával.
 2. és 3. díj nem került kiosztásra.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke Balázs Barbarát, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatóját a ”Hogyan látják? A bírói pálya népszerűsége egy kérdőíves felmérés tükrében” című dolgozatáért.